Nummõr' 139
Viinakuu 9. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Abi vahtsõt muudu
 • Uudissõ
   
 • Võromaad tetäs aigupiten võsust puhtas
 •  
 • Põlvan näüdäti Lõõdsa-raamatut
 • Elo
   
 • Undsõn ilman lätsi kõndma
 •  
 • Suur kurg patsiir Kurõnurmõ nurmi pääl
 • Märgotus
   
 • Hää tege õnnõligus
 •  
 • Kalkuni Mari: Kihnu ja Võromaa omma Eesti kõgõ võimsamba paiga!
 •  
 • Võro veri
 • Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Põlvan näüdäti Lõõdsaraamatut
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Tartese Heino näütäs vahtsõt raamatut Põlva maakunna lõõdsamängjist. 
    
  Pühäpäävä, 7. rehekuu pääväl näüdäs’ Savõrna lõõdsamiis Tartese Heino Põlva muusigakoolin umma vahtsõt raamatut Põlva kandi lõõdsamängjist.

  Vahtsõt raamatut tull’ kaema saalitäüs lõõdsasõpru ja ka hulk pillimiihi: Kahari Heinar, Lindmetsa Harri jt.

  Kaemisõs oll’ vällä pant ka pia 20 Teppo-tüüpi lõõtsa.

  Tartese Heino tennäs’ kõiki häid inemiisi, kiä avidi raamatut vällä anda, kõgõ edimält lõõdsamehe Ubina Juhani essä, ärimiist Ubina Jürit (vahtsõ raamadu vaihõl om kullõmisõs üten ka lasõrtsõõr, kos Ubina Juhan mitmõ lõõdsa pääl mäng), umakandi ettevõtjit Ani Friedelit ja Üllet ja tõisi abiliisi. Päält tuud mänge kokko tulnu lõõdsamehe ka mõnõ pilliluu.

  Lõõdsaraamatuhe kor’as’ Tartese Heino kokko juttõ lõõdsamängjist ja meistrist, vannust pillest ja pillilukõ tegemisest. Tan om ka hulga vannu ja vahtsit pilte.

  Raamatun omma jutu pillimiihist, kedä täämbädsel pääväl teedäs. Noidõ hulgan om nuuri ja vanõmbit ja ka noid, kiä ammu maamullan, a kink mängmist inemise viil mäletäse.

  Et umakandi pillimängjidega juttu aia, sõit’ raamadu autor Põlva maakunna seen maaha mitu tuhat kilomiitret.

  Tartese Heino kõnõl’, et mitmõlõ pillimehele läts’ väega kõrda, et kiäki näide vasta huvvi tund ja nä umist pillest ja pillimängmisest kõnõlda saiva. «Üts miis uutsõ minno tiiotsan eski tunn aigu inne kokkokõnõldut aigu,» ütel’ tä.

  Ku häid tugõjit om, taht Tartese Heino kokko panda säändsesama raamadu ka Võro maakunna kotsilõ. Sõs saa kattõ raamatuhe kokko tähtsämb teedüs vana Võromaa lõõdsapillest ja näide mängjist.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!