Nummõr' 139
Viinakuu 9. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Abi vahtsõt muudu
 • Uudissõ
   
 • Võromaad tetäs aigupiten võsust puhtas
 •  
 • Põlvan näüdäti Lõõdsa-raamatut
 • Elo
   
 • Undsõn ilman lätsi kõndma
 •  
 • Suur kurg patsiir Kurõnurmõ nurmi pääl
 • Märgotus
   
 • Hää tege õnnõligus
 •  
 • Kalkuni Mari: Kihnu ja Võromaa omma Eesti kõgõ võimsamba paiga!
 •  
 • Võro veri
 • Innembi
  Perämäne külg
   
   
  Võromaad tetäs aigupiten võsust puhtas
   
  Mandli Sulõv
    
   
  Parhilla näge Munamäe tornist puiõ takast viil küländ hulga võssu täüs kasunuid nurmi, a pia niidetäs ja puhastõdas süütü jäänü põllu- ja hainamaa är. 
    
  Tuu aig nakkas müüdä saama, ku Munamäe tornist alla kaiõn õnnõ võssu nätä om:riikline luudusõkaitsmisõ keskus tougas’ timahava käümä maa võsust puhtas tegemise, kõgõ edimält häötedäs võssu Haani ja Otõpää luuduspargist ja Karula rahvuspargist.

  Vahtsõ Eesti vabariigi aigu om ka Võromaal suur jago talomaid är võssu kasunu. Kas säänest asja oll’ inneskidsel Eesti aol nättü? Es olõ. Sõs künneti perveveerekese ja kõik nukatagodsõ maa üles.

  Mul imä tiid kõnõlda, et piiritsihi olli vaivalt sammu lakjudsõ. Sügüse, ku nurmõ är koristõdi, sõs tuu peremiis, kes inne jõudsõ tüüga kõrda saia, lasksõ piiripindre lehmil är süvvä.

  A no om Eesti riik naanu vaihõpääl käest är lännüt asja otsast praavitama. Nii juhtu süküskuu keskpaigan ka Viitenä kandin Kähril mu talomaal olõva nurmõlapiga. Ütspäiv tull’ kohalõ sääne traktor, kos takan jäätmaa purutamisõ niidük om. Ja es lää inämb aigu ku söögivaihõ jago, ku nelähektäriline, är suurdõ haina kasunu nurmõlapp kõrda tetti. A olkõ siinkotsil üteld, et purutamist tetäs õnnõ sõs, ku edespiten naatas nurmõ niitmä.

  Et asja lähkümbält uuri, hüpsi sisse Haanihe riikligu luuduskaitsmisõ keskusõ Põlva-Võro-Valga regiooni asutustõ. Säält sai luudusõhoitmisõ ja toetuisi as’atundja Tanilsoo Jaanussõ (om täämbädses taa tüü päält är lännü – UL) käest teedä, et pääle Kähri om maid kõrda tett Munamäe ümbre, Vahtsõn-Saalusõn ja Mõts-Mikitäl kah. Nuu maa omma kõik Haani Luuduspargi seen.

  Tõnõ sama asutusõ as’atundja Ruukeli Jan ütel’ Umalõ Lehele, et seod asja tetäs keskkunnainvesteeringide keskusõ (KIK) raha iist. Timahava and’ KIK maiõ niitmises ja võsust puhtas tegemises 233 100 kruuni. Taa raha iist sai Haanin kõrda ligi 50 hektärri, Karulan 2,5 ja Otõpää kandin inämb ku 40 hektärri maad.

  Vahtsõl aastal lätt projekt edesi, Ruukeli Jani sõnnu perrä võetas sõs asi suurõmbalt ette. Et kõrra puhtas saanu nurmõlapi jäl võssu kasuma es naanu, tuu iist nakkasõ huult kandma kas maaumanigu esi vai avitasõ luudusõkaitsmisõ keskusõ inemise löüdä rintnikkõ, kellele kar’amaad vaia lännü.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!