Nummõr' 138
Süküskuu 25. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Süküs om kah laaduaig
 • Uudissõ
   
 • 425 ajastaigu Kanepit
 •  
 • Vana mõtsaveli sai avvumärgi
 •  
 • Ohtlik kemmerg Varstu bussijaaman
 • Elo
   
 • Suu-juttõ Võromaalt
 • Märgotus
   
 • Vaia om köüdüst vannu ja nuuri vaihõl
 •  
 • Kauksi Ülle: üts eluline latsiraamat tulõ valmis kiruta!
 •  
 • Hirmsa lugu Tal’na-Viimsi piiri pääl
 • Tii perrä
  Perämäne külg
   
   
  Tii perrä
   
  Lättekaiv tasos är
    
   
  Lättekaiv Jaanimäe kaldõn. 
    
  Haanimaa mägitside kupslidõ vaihõl om väega hää ellä. Sa võit esiki mäekaldõ seest hindäle vii elämiste saia. Rõugõ vallan Aabra külän Jaanimäe kaldõn omgi sääne kotus olõman.

  Maja peremiis Kuklasõ Tarmo (37) nõst’ uma käega lättekao kaasõ üles ja lubasi tuust kaost pilti ka tetä.

  Kaiv om puidsidõ salviga ja selge viiga. «Seo kaiv oll’ siin jo vanast aost olnu, 1940. aastagal ehitet,» ütel’ peremiis. A neo pildi pääl olõva salvõ omma 1997. aastagal peremehel hindäl tett.

  Kuklasõ Tarmo tiidse seletä, et esä Hans, kes täämbädses om är koolnu, kaibsõ kraavi majani ja pandsõ 20-millimiitredse plasttoro maa sisse. Toro lätt õkva 50 miitre kaugudsõlt müürü.

  Võit kraani käändä ja vesi juuskki. Kolmõ minodi peräst om pang neläkraadilist vett käen. «Survõ ei olõ külh suur, a vett jakkus umalõ perrele,» selet’ peremiis. «Kõik mäekallõ om lättit täüs, jalgõ all maa mugu lirts.»

  Ku kellelgi viil om elämine säändse hää kotusõ pääl, sõs tasonu seol kallil viisaamisaol taad asja märki. Är tetä tasos külh.

  Mandli Sulõv

  Mis sa arvat?
   
   
  Võrokeeline silt and julgust
    
   
    
  Mehka tehnigapuut Võrol kolisi nätäl tagasi ütest kotussõst tõistõ. Et kõik kundõ õks vahtsõ poodi üles lövvässi, panti vana poodi aknõ pääle as’akohanõ võrokeeline silt.

  «Ega taa silt vahtsõ poodi üleslöüdmist kerembäs es tii, a julgust’ vast külh,» arvas AS Mehka Võro poodi juht Priksi Kaire. Tä ütles, et Mehka poodin omma kõgõ ka neo klepsu ussõ pääl olnu, miä härgütäse inemiisi poodin võro kiilt pruukma.

  Priksi Kaire ütles, et Mehka puut tege jo pikembät aigu ka võrokeelist reklaami nii aolehtin ku raadion. «Mõnda tuu ärritäs , a hään mõttõn – reklaam jääs kõrva,» ütles tä.

  A Mehka poodi vana kotussõ mano jäi üts suur puust hüüvli, kas tuu viiäs kah vahtsõhe paika? Priksi Kaire ütles, et viiäs külh, a tuu ollõv är vettünü, tuud tulõ tsipa kuivata.

  Harju Ülle

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!