Nummõr' 138
Süküskuu 25. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Süküs om kah laaduaig
 • Uudissõ
   
 • 425 ajastaigu Kanepit
 •  
 • Vana mõtsaveli sai avvumärgi
 •  
 • Ohtlik kemmerg Varstu bussijaaman
 • Elo
   
 • Suu-juttõ Võromaalt
 • Märgotus
   
 • Vaia om köüdüst vannu ja nuuri vaihõl
 •  
 • Kauksi Ülle: üts eluline latsiraamat tulõ valmis kiruta!
 •  
 • Hirmsa lugu Tal’na-Viimsi piiri pääl
 • Tii perrä
  Perämäne külg
   
   
  Hirmsa lugu Tal’na-Viimsi piiri pääl
   
  Kalli võrokõsõ, ku Tal’nalõ tulõti, sõs ärke arvakõ, et ku liinan sõitmisõs kalli kuukaardi ostati, sõs viil kõik kõrran om! Umbõ hää om külh tuu kuukaart ID-kaardiga kompuutri kaudu hindäle är tetä, a taaga ei olõ viil asi kõrran.

  Pelksi õkva, et 11. süküskuu hummogu midägi hirmsat juhtus ja nii läts’ki. Ku Kopli puult liina sõita, tulõ bussi pääle minnä nii, et meri jääs kurra kätt ja Pirita puult jälki, et hääd kätt. Mul läts’ asi segi ja istsõ Pirital 1A bussi võlss puul tiid. Tahtsõ sõs Piritalt Hobõsõ jaama sõita – tuu om tuu kotus, kon kõik trammi ja õkva kõik numbri saisva ja kon tuu suur maja kõrval om, kon ussõ tsiiru käävä ja kohe päädpiten vaihõlõ võit jäiä. No tiiäti külh, tuu om tuu Viru keskus.

  Nu läts’ki nii, et seo buss vei minnu hoobis Viimsi valda. Mõtli, et tii tsiiru är ja sõida liina tagasi. A kõrraga juhtu midägi hirmsat, nii et jala naksi värisemä. Vinne aig tull’ õkva miilde, ku üte lõunamaa kolhoosi puuvillapõldõ vaihõl buss kinni tõmmati ja rahvas kõik katõs tunnis tuud puuvilla korjama sunniti.

  Edimädse ropsuga mõtli, et Viimsi kolhoosin ei olõ inämb nüsjit ja kar’anaasõ, tüüpüksi jalan, löövä rahva lauta lehmi nüsmä. Hoobis piledikontrolli olli. Anni sõs uma ID-kaardi, et mul kõik kõrran. A neo häste söönü kar’anaasõ ai käe lakja, nigu ma olõs läbi katusõ vällä ronni tahtnu. Minnu tiriti tõistõ bussi, kässi raudu külh es panda, a ma mõtli, et sõit lätt õkva Patarei kinnimajja.

  Tetti kõrraga 240 kruuni trahvi är, tuu iist, et ma es tiiä, et raudtii Viimsi valla ja Tal’na liina vaihõl piir um. Kunagi oll’ tuu kotusõ pääl külh vinnekeeline silt «Stoi, streljät budu!».

  Lasti sõs lõpus tsillukõsõst bussist vällä. Kõllanõ papõr kur’atüümassuga peon. Kästi sõs kähku panka asi är massa. Küsse, et kuis ma nüüt Viimsi vallast vällä päse. Üts tiidse, et ärku ma inämb peläkü, ma olla Tal’nan ja Viimsi vald um tõsõl puul raudtiid.

  Üts nuurherr avit’ mul kipõlt üsäpuutrin travi är massa. Es julgu inämb Viimsi poolõ kaiaki.

  No meil sais ka Võromaal Valga – Petseri raudtii niisama. Võissimi sääl ka massu võtma naada. Kes Munamäele minnä taht, näide käest tulõsi raudtiimassu võtta. Panõsi ka kotusõpäälidse vanamoori hobõsõga raudtii viirde. Liinibuss saisma, trahv pääle, om pilet vai ei olõ piletit, tiiät sa, kuna seo raudtii tulõ vai ei tiiä, a trahv olkõ kõva. Kaegõ, kuis Viimsin eletäs, seo kõik tuu raudtiimassuga kokko aet omgi!

  Trahvi saanu võrokõnõ (kirotaja om toimõndusõlõ teedä)
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!