Nummõr' 138
Süküskuu 25. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Süküs om kah laaduaig
 • Uudissõ
   
 • 425 ajastaigu Kanepit
 •  
 • Vana mõtsaveli sai avvumärgi
 •  
 • Ohtlik kemmerg Varstu bussijaaman
 • Elo
   
 • Suu-juttõ Võromaalt
 • Märgotus
   
 • Vaia om köüdüst vannu ja nuuri vaihõl
 •  
 • Kauksi Ülle: üts eluline latsiraamat tulõ valmis kiruta!
 •  
 • Hirmsa lugu Tal’na-Viimsi piiri pääl
 • Tii perrä
  Perämäne külg
   
   
  Ohtlik kemmerg Varstu bussijaaman
   
    
   
  Varstu vald lupa ohtligu kemmergu ildampa keväjä kõrda tetä. 
    
  Varstu bussijaaman om jo Vinne aost peri kemmerg parhillatsõs nii är laonu, et latsõvanõmba pelgäse, et näide latsõ võiva ümbre bussijaama juustõn lampkasti vaiu.

  Nigu pildi päält nätä, omma lampkasti pääl olnu lavva är määnü. Ku latsõ juuskva ja nõna ette ei kae, võit õnnõtust pelädä.

  «Haisas kah hirmsahe ja ku tan kävvü, võit ora persehe saia!» pahandas Varstust peri muusigainemine Laube Kadri ja ütles, et maru häpe om bussi päält tulõvit küläliisi vasta võtta, ku bussijaaman sääne jälehüs om.

  «Teemi är, ku mitte inne, sõs järgmäne kevväi,» lupa Varstu valla majandusmiis Tagamõtsa Taivo. Timä sõnno perrä olõ-i mõtõt tan egä paari aasta takast laudu vaihta, vallal tulõsi löüdä miis, kiä terve kemmergu kõrraga vahtsõs teesi.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!