Nummõr' 137
Süküskuu 11. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardokat hulga, hind matal
 • Uudissõ
   
 • Valgjärve rahvas kõrrald’ asfalttii avvus pido
 •  
 • Vahtsõnõ spordiplats Sõmmõrpalo latsiaian
 •  
 • Perimüs-muusiga oppus Antsla muusigakuuli
 •  
 • Vahtsit tiidmiisi Räpinält
 • Elo
   
 • Latsõst pääle puutüümeistre
 •  
 • Ketäs linnas’ Partsi Helgi käen nigu tsirk
 •  
 • Talunimmiga havvakirä Harglõ pääl
 •  
 • Seeneh Seenemõtsah. Sügüse.
 • Märgotus
   
 • 9/11 ja tõistmuudu maailm
 •  
 • Räime Tõnis: latsõ kasvataminõ om keerolidsõmb ku politseitüü!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Talunimmiga havvakirä Harglõ pääl
   
  Saarõ Evar
      
   
   
  Harglõ kalmuaian lövvüs havvakivve, kohe omma raodu ka kaonukõisi külä- vai talunime.
   
  Inemise tundminõ talunime perrä om Võrumaa õdagupoolidsõn jaon täämbädse pääväni alalõ püsünü. Kõgõ kimmämb om sääne pruuk Harglõ, Karula ja Urvastõ kihlkundõn. Hää kommõ jakkus ka Harglõ surnuaia pääl.

  Nüüt kutsutas rahvast külh rohkõmb väärnimega, a nuid, kiä omma är koolnu mõnikümmend aastakka tagasi, mäletedäs iks talunime perrä. Tuuperäst om hää, et Harglõ kalmuaian lövvüs peris mitmit havvakivve, kohe pääle omma raodu ka kaonukõisi talunime.

  Näütüses Hanimäe väärnimi om tan kihlkunnan väega tavalinõ ja kül oll’ hää lukõ kirja: Hargla Peranurme Hanimäe perekonna rahula. Peränurmõ lell August, nigu mu naasõ vanaimä tiäst om kõnõlnu. Ja timä poig Riihärt. Klapis külh!

  Käve huvi peräst kõik Harglõ matussõ läbi ja kiruti vällä hulga havvakirju, kon talunimi seen. Inämbäste paistussõ nä ollõv katõ- kooni nelläkümne aasta vannudsõ, üts vanõmbit võissi olla kiri: Mõniste Pulli Kaarel Polna käsitsi valõdu plaadi pääl. Harilik om suur kivi talunime ja väärnimega: Palubi Kond, Paluküla Kalkun, Koemetsa Koch, Singa Kõivupuu, Mäe-Tammi Hanimägi. Kõrra om pruugit mitmust: Puudiste Jaagupalud. Harilik om matussõ nimetämine rahula sõnaga: Singa Ploomipuu perekonna rahula, Ahelo Kasuka rahula. Vahel om pääle talu nimetet ka mõisat: Koikula Kalliste Saar’e perekond, Perekond Mõttus Laanemetsa Saarde, Perekond Peltser Hargla Munapalu, Perekond Jaan Sprenk Saru Punsalt. Talunimme alaltütlejän käänüssen om pruugit tõnõgi kõrd: Jaan Nurme perekonna rahula Parvelt.

  Mõnõn ütsikun havvakirän om usutu kiruta inemise nimme õkva talunime takan, nigu tedä eluaol kutsutigi: Pulli Andri perekond Rebane Mõnistest, Mäe-Ura Niina ja Ott Tiitsi perekond. Üte kivi pääl omma arvada talunimi Keiri ja kalmulidsõ: Jaan, Verner jt.

  Mõnõ aasta iist tulli esi mõttõlõ, et laskõ vanavanõmbidõ havvakivi pääle talunimi Horma raku. Harglõn paistus, et üte vai paari päälenakkaja mõttõst om vällä kujunu muud. A seo om üts hää vanaaolinõ muud, miä võissi edesi minnä.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!