Nummõr' 137
Süküskuu 11. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardokat hulga, hind matal
 • Uudissõ
   
 • Valgjärve rahvas kõrrald’ asfalttii avvus pido
 •  
 • Vahtsõnõ spordiplats Sõmmõrpalo latsiaian
 •  
 • Perimüs-muusiga oppus Antsla muusigakuuli
 •  
 • Vahtsit tiidmiisi Räpinält
 • Elo
   
 • Latsõst pääle puutüümeistre
 •  
 • Ketäs linnas’ Partsi Helgi käen nigu tsirk
 •  
 • Talunimmiga havvakirä Harglõ pääl
 •  
 • Seeneh Seenemõtsah. Sügüse.
 • Märgotus
   
 • 9/11 ja tõistmuudu maailm
 •  
 • Räime Tõnis: latsõ kasvataminõ om keerolidsõmb ku politseitüü!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Hoitkõ Munamäke!
   
  Suur Munamägi om Haanimaa kõgõ ilosamb mägi. Tornist om tõtõst kavvõlõ nätä ja valla ülemb Gotmansi Juri lask’ sinnä tetä säändse nõstjamassina, mis nõst inemise õkvalt üles pilvi viirde. Ilosa tii lask’ kah tetä.

  Vallavanõmb taht, et siiä tulõs pall’o inemiisi ja rahvas mugu ronisi ja ronisi.

  Mäe otsa tulõva esinemä nii tandsumemme ku muidu nall’amehe. Ütskõrd laulsõ Kuslapi Volli nii ilosahe, et silmä lätsi likõs. Hoiami sõs kõik mi ilosat mäke, et tä iks sama illos edesi olõsi.

  Võro Ilme

  Mis sa arvat?
   
   
  Suust om pall’o kõnõlda
   
  Ma elä Laheda vallan Tilsin, a nikani ku 20. eloaastani elli suurõ Siilabergi suu veeren, mis küünüs Kanassaarõ külä alt Laanõkülä alla vällä.

  Suuhu aeti kari keväjä varra vällä valgõt tutiga haina süümä ja ku kar’a kõgõ parõmb lehm kraavi sisse jäi, tull’ kotost noorõ mehe appi kutsu. Sõs tekk’ naabrimiis tan Siilabergi suu veeren viina – vett oll’ suvi läbi saia.

  Polli Elsa

  Mis sa arvat?
   
   
  Uma Lehe toimõndustõ om saadõtu joba mitu suu-juttu suu-uurja Kõivupuu Marju jaos. Oodami noid mano, parõmbit avaldami ka Uman Lehen!

  Uma Lehe toimõndus
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!