Nummõr' 137
Süküskuu 11. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardokat hulga, hind matal
 • Uudissõ
   
 • Valgjärve rahvas kõrrald’ asfalttii avvus pido
 •  
 • Vahtsõnõ spordiplats Sõmmõrpalo latsiaian
 •  
 • Perimüs-muusiga oppus Antsla muusigakuuli
 •  
 • Vahtsit tiidmiisi Räpinält
 • Elo
   
 • Latsõst pääle puutüümeistre
 •  
 • Ketäs linnas’ Partsi Helgi käen nigu tsirk
 •  
 • Talunimmiga havvakirä Harglõ pääl
 •  
 • Seeneh Seenemõtsah. Sügüse.
 • Märgotus
   
 • 9/11 ja tõistmuudu maailm
 •  
 • Räime Tõnis: latsõ kasvataminõ om keerolidsõmb ku politseitüü!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Vahtsit tiidmiisi Räpinält
   
  Räpinä aianduskuul kõrraldas seo kuu huviliidsilõ neli kursust: mehiläidsi pidämisest, mullast, viinamarjust ja tuust, kuis luudusligu kraamiga saa tarrõ kujonda.

  Mullapäiv tulõ 13. süküskuul, mehitside pidämise oppus 14. süküskuul ja viinamarju opatas kasvatama 21. süküskuul. Tarrõ opatas kujondama alatõn 18. süküskuust.

  Teedüst saa tel 796 1397, 5346 1209 vai eda.gross@ak.rapina.ee.

  UL

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!