Nummõr' 137
Süküskuu 11. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardokat hulga, hind matal
 • Uudissõ
   
 • Valgjärve rahvas kõrrald’ asfalttii avvus pido
 •  
 • Vahtsõnõ spordiplats Sõmmõrpalo latsiaian
 •  
 • Perimüs-muusiga oppus Antsla muusigakuuli
 •  
 • Vahtsit tiidmiisi Räpinält
 • Elo
   
 • Latsõst pääle puutüümeistre
 •  
 • Ketäs linnas’ Partsi Helgi käen nigu tsirk
 •  
 • Talunimmiga havvakirä Harglõ pääl
 •  
 • Seeneh Seenemõtsah. Sügüse.
 • Märgotus
   
 • 9/11 ja tõistmuudu maailm
 •  
 • Räime Tõnis: latsõ kasvataminõ om keerolidsõmb ku politseitüü!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Perimüsmuusiga oppus Antsla muusigakuuli
   
  Antsla muusigakuul nakkas seost sügüsest perimüsmuusikat oppama, härgütüst saadi tuust, et Võrol ja Haanin om sääne oppus häste käümä lännü.

  «Huviliidsi latsi om joba üle kümne, oppajidõga kõnõlõminõ om poolõ pääl, 20. süküskuu pääväl saami kokko,» seletäs Antsla muusigakooli juht Jõgi Ene. Tuu aoni uut muusigakuul huviliidsi mano.

  Jõgi Ene kõnõlõs, et perimüsmuusiga oppamisõ mõtõ oll’ joba ammu: «Mi kant om sääne, et viil eletäs mitmõ põlvkunnaga kuun, vanavanõmba mõistva mängi kannõld, lõõtsa,» ütles tä. «Pall’o latsõ taha-i klassigalist muusikat oppi, näile miildüs rahvatands ja rahvapilli.»

  Jõgi Ene sõnno perrä om Antsla kandi tallõn alalõ mitmit vanno pille. Muusigakuul avitas näid kõrda tetä, ku pilli umanigul huvvi om. Kõrda tettü pilli saa latsi jaos rendile võtta ja inemine ei piä tuud är müümä.

  Rahvapille tahtva Antsla kandin oppi ka mitmõ suurõ inemise. Jõgi Ene ütles, et perimüsmuusiga oppusõ käümä toukamisõga om viil hulga jahmõrdamist, a et ka vald ettevõtmist tugõ, sõs piäsi asi pia käümä minemä.

  Harju Ülle

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!