Nummõr' 137
Süküskuu 11. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardokat hulga, hind matal
 • Uudissõ
   
 • Valgjärve rahvas kõrrald’ asfalttii avvus pido
 •  
 • Vahtsõnõ spordiplats Sõmmõrpalo latsiaian
 •  
 • Perimüs-muusiga oppus Antsla muusigakuuli
 •  
 • Vahtsit tiidmiisi Räpinält
 • Elo
   
 • Latsõst pääle puutüümeistre
 •  
 • Ketäs linnas’ Partsi Helgi käen nigu tsirk
 •  
 • Talunimmiga havvakirä Harglõ pääl
 •  
 • Seeneh Seenemõtsah. Sügüse.
 • Märgotus
   
 • 9/11 ja tõistmuudu maailm
 •  
 • Räime Tõnis: latsõ kasvataminõ om keerolidsõmb ku politseitüü!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Vahtsõnõ spordiplats Sõmmõrpalo latsiaian
   
  Harju Ülle
    
   
  Latsiaialatsilõ miildüse kõgõ inämb vahtsõ hällü ja liumägi. 
    
  Eelä hummogu oll’ Sõmmõrpalo latsiaia man pidolinõ vahtsõ spordiplatsi vallategemine ja vahtsidõ latsi latsiaida vastavõtminõ.

  «Ku latsõ päält suvvõ latsiaida tulli, jäivä nä suu vallalõ vahtsõt ilosat spordiplatsi kaema ja olli väega õnnõligu,» om Sõmmõrpalo latsiaia juhatajal Pakleri Kadil hää miil, et vallavalitsus asja tähtsäs pidi ja spordiplatsi tegemises rahha and’.

  Päält tuu saava latsõ mängi remonditun rühmätarõn ja kats mõsuruumi tetti kah ilosas.

  Timahava võeti latsiaida vasta 20 vahtsõt last, näid om no kokko 61. Kõik kolm rühmä omma täüs ja eski väiku jär’ekõrd ussõ takan.

  Sõmmõrpalo latsiaid om perämäidsil aastil naanu latsilõ tutvas tegemä võro kiilt ja rahvakallendri tähtpäivi. Latsiaid om võtnu hindä motos «Kodokandi kiilt ja miilt hoia iks süämen!»

  21. süküskuul saias kokko Võro instituudi rahvaga ja peetäs plaani, kas ja kuis saanu latsiaia mano tetä võro keele pesä.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!