Nummõr' 137
Süküskuu 11. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kardokat hulga, hind matal
 • Uudissõ
   
 • Valgjärve rahvas kõrrald’ asfalttii avvus pido
 •  
 • Vahtsõnõ spordiplats Sõmmõrpalo latsiaian
 •  
 • Perimüs-muusiga oppus Antsla muusigakuuli
 •  
 • Vahtsit tiidmiisi Räpinält
 • Elo
   
 • Latsõst pääle puutüümeistre
 •  
 • Ketäs linnas’ Partsi Helgi käen nigu tsirk
 •  
 • Talunimmiga havvakirä Harglõ pääl
 •  
 • Seeneh Seenemõtsah. Sügüse.
 • Märgotus
   
 • 9/11 ja tõistmuudu maailm
 •  
 • Räime Tõnis: latsõ kasvataminõ om keerolidsõmb ku politseitüü!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Valgjärve rahvas kõrrald’ asfalttii avvus pido
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
      
   
   
  Nii kävevä vahtsõt tiid piten sportligumba inemise. «Mõsumaja rahva» uhkõ sõidumassin. 
      
  Et 15 kilomiitret Sabõrna-Pilkusõ tiid sai asfaldi ala, tuu asi rõõmust’ Valgjärve valla rahvast niimuudu, et minevä riidi peeti taa tii pääl maaha perädü väkev tii-pido.

  «Mullõ ütledi inne, et sa vast sõidat ütsindä taa tii läbi, a perän olli kõik väega rahul ja üllätünü, et nii hulga rahvast tiid valla tegemä tull’,» kõnõl’ Valgjärve valla kultuurielo vidäjä Luiga Anu, kiä mässäs’ tii-pido plaanmisõga terve aasta.

  Timä jaos oll’ tähtsä, et tii-pido käünü terve tii pääl ja tuu asi läts’ kõrda kah. Ettevõtmiisi oll’ Sabõrnan, põllumiihi maja ja Pikäjärve mõisa man ja mitmõn muun paigan Pilkusõ tiiristini vällä.

  Muidoki olli sändse suurõ as’a valmissaamisõ man tähtsämbä inemise nigu Kagu tiidevalitsusõ juhataja Pleksepä Tõnis, ASi Põlva Teed juht Mõttusõ Ülo, Riigikogo liigõ Klaasi Urmas ja mitu vallavanõmbat. A tii-pito tull’ pidämä ka suur hulk memmekeisi, latsõkäroga nuuri immi ja tõisi küläinemiisi.

  Pito kõrrald’ MTÜ Koduküla Valgjärve rahvas, kõvva olli abin ka paikligu ettevõtja iinotsan OÜ Fripuit juhi Ani Friedeliga. Teno ettevõtjilõ saiva pidolisõ õdagu kuun küdsetüt tsika süvvä ja Tammõmõisa suurtalo peremiis Hausenbergi Arvo kõrrald’ pido lõpus ka tulõmängu.

  «Pido oll’ väega torõ, rahvas elli väega üten käesurumisõ võistlusõlõ,» ütles Luiga Anu. «Lõpus jäivä võistlõma vallavanõmb Kõivu Kaido ja rammumiis Leevä Arne, Arne tekk’ iks vallavanõmbalõ är!»

  Valgjärve poodi iin tandsõ tandsumemme, tandsus mänge Jalaja Toomas. Noorõmbalõ rahvalõ tekk’ diskot Sellise Hanno ehk Kepu. Pito peeti süäüüni.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!