Nummõr' 136
Põimukuu 28. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlvan peeti luuduspito
 • Uudissõ
   
 • Muinasjutu-laagri Kütioron
 •  
 • Kolm põlisrahvast sai kokko Vaskna veereh
 •  
 • Eesti päiv Vanan-Laitsnan
 • Elo
   
 • Krutskiline vana judomiis
 •  
 • Kinolodi käve Võromaal Mehikuurmah
 •  
 • Hüvä nõu: Kuis saia kihvtitämäldä kardokat
 • Märgotus
   
 • Latsõ muusika manu!
 •  
 • Mälbergi Meelis: esi tulõ tetä, virisemine ei avita!
 • Kirä
  Peramäne külg
   
   
  Kinolodi käve Võromaal Mehikuurmah
   
  Ilvesse Aapo
    
   
  Pilditegejä lodja masti roniman. 
    
  9.–18. põimukuul tsiirot’ Peipsi, Lämmäjärve, Imäjõõ ja Võrtsu pääl kinolodi. Lodi trehväs’ kõrras ka vana Võromaa viirde – pääle saa-i üldä, laiv sõit jo õks vii pääl.

  Tuus kotusõs oll’ Mehikuurma, umaaigsõ Räpinä kihlkunna ja Võromaa hummogupuulnõ nukk. Mineväne saisminõ ja kinonäütämine oll’ päiv inne Verskah, sääl ma tei veedükse filmimuusigat ja sõs sõidigi lodjaga Mehikuurmalõ edesi ja tei sääl tuud samma.

  Ku kiäki tiiä-i, mis tuu lodi om, sõs ma õkvalt veedükse kõnõlõ. Tuu om suur puust tarõ muudu purjõpaat. Lagjahust lätt täl pikkusõ sisse õnnõ üts kõrd vai veedükse pääle ja timä kõttu vai trümmü mahus paar-kolm savvusanna ilosahe är.

  14.–20. aastagasaal oll’ naid Peipsi pääl tõõnõkõrd kõrraga rohkõmb ku 500 Vinnemaa ja Eesti vaihõl tavaari lakja vidänü. Tarto liinah võinu tõõnõkõrd 200 säänest mastiga «tarrõ» saismah nätä. Sõs tulliva sõa ja massina pääle ja kõik lodja saiva otsa. Õnnõs om Imäjõõ lodjaselts minevaasta üte jälki valmis saanu.

  Lodi om üte purjõ laiv ja tuu puri om näil umbõlõ suur. Seol vahtsõl ja ainumal om puri 100 ruutmiitret ja tuu pääl sõs pümmeh kinno näüdätigi. Arvada või, et säänest «kinno» olõ-i ilmah innembi viil tettü.

  Maad piteh ai lotja takah kinobussi tegeläse ja egäl puul sai maa pääl kah vahtsit eesti filme nätä. Latsõ saiva esi pruuvi, kuimuudu multifilme tetäs. Lodja trümmih oll’ kah kinosaal ja egäh sadamah mängevä viil muusigu kah. Mehikuurmah oll’ pall’o rahvast tuud kõkkõ kaemah, tulõjit oll’ esiki rohkõmb ku 50 kilomiitre takast.

  Kõgõ ilosamb om õks lodi esi. Mullõ miildü kõgõ inämb tuu, et mi saimi üle poolõ tii parajat tuult, miä lupa moodori kinni panda ja purjõga kupata. Verska-Mehikuurma sõidu aigu oll’ parda vai teki pääl peesütämäh ja tüül 23 inemist. Mõni ull’julgõ tekk’ nööri otsah lodja takah esiki «surfi». Lodjamehe ja -naasõ omma väega «rohilidse» – ku tuult olõ-i ja moodor tulõ appi võtta, sõs sõidõtas biodiisliga. Lodjan oll’ olõman kajaluut, kotussõnäütäjä (GPS), Internet ja masti tipuh kimmäs veebikaamõra.

  Lodja-elost saat teedüst www.lodi.ee ja vast pandas www.kinobuss.ee pääle latsi tettü multika kah vällä. Ku kiäki ikma nakkas, et timä kaema es jõvva, sõs peläku-i. Arvada vai luuta või, et tulõval aastagal tetäs vahtsõnõ tsõõr.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!