Nummõr' 136
Põimukuu 28. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlvan peeti luuduspito
 • Uudissõ
   
 • Muinasjutu-laagri Kütioron
 •  
 • Kolm põlisrahvast sai kokko Vaskna veereh
 •  
 • Eesti päiv Vanan-Laitsnan
 • Elo
   
 • Krutskiline vana judomiis
 •  
 • Kinolodi käve Võromaal Mehikuurmah
 •  
 • Hüvä nõu: Kuis saia kihvtitämäldä kardokat
 • Märgotus
   
 • Latsõ muusika manu!
 •  
 • Mälbergi Meelis: esi tulõ tetä, virisemine ei avita!
 • Kirä
  Peramäne külg
   
   
  Muinasjutulaagri Kütioron
    
   
  Muinasjuttõ ja juttõ muinasjutõst kullõldi ka moro pääl. 
    
  Punt Vahtsõliina kandi naisi Karu Triinu iistvõtmisõl käve timahava talvõl kuun umavaihõl juttõ kõnõlõman. Keväjäs oll’ tunnõ, et jutussidõ kõnõlõmist olõsi vaia veidü oppi. Tuujaos saadigi 25.–26. põimukuul kokko Kütioron Lauritsa Piitre ja Leelo puul muinasjutulaagrin.

  Rahvast oll’ laagrin päält Vahtsõliina rahva muialt Võromaalt ja kavvõmbastki.

  Jutukõnõlõmishuvilidsõ kulssiva Pääri Pireti, Türnpu Anne ja Krulli Hasso loengit. Kõnõldi jutukõnõlõmisõ traditsioonõst maailman, mi rahva hulgan ja egäüte hindä perren.

  Viil tull’ juttu tuust ilmast, midä kõnõlõja ummi sõnnoga egä kõrd vahtsõst luu ja kuis kõigi juttõ seen om määnegi luumislugu ja kuis kõik jutu nakkasõ ütte- vai tõistpiten pääle mõnõst luumisjutust.

  Juttu tull’ muidoki viil pall’ost muust kah ja laagrin olõja saiva ka esi juttõ kõnõlda ja tuud tetti himoga. Taad himmo jakkus päält laagrit inämb ku inne: tuu jaos jo kokko tultigi.

  Viil käüti matkal Tammõtsõõrin Tohkri külän.

  Ojari Triinu

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!