Nummõr' 135
Põimukuu 14. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Süäme ja lauluga tettü suvõülikuul
 • Uudissõ
   
 • «Kuldmuna» – kuus tükkü latsilõ ja noorilõ
 •  
 • Kõrdsin tetäs «Kõrtsi»
 • Elo
   
 • Maamehe otsva naist
 •  
 • Paigaperimüs paprõ pääl
 • Märgotus
   
 • Mine õigõ suu pääle!
 •  
 • Kari Ants: ma olõ võtnu kohussõ ja julgusõ unista suurõlt!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
  Kagahii batuuti!
    
   
    
  Ku koskil elämiseh vai muial videles mõni vana reformsängü põhi, saat tuust latsilõ vällä muro pääle väega hää batuudi tetä.

  Kõgõpäält kaiva maa sisse sängü põh’a suurunõ (a mitte väega sükäv) nelläkandilinõ mulk. Sis proomi reformi pääle panda – kas mulk um küländ suur? Tii tarviligu parandusõ, jätä kummagi sängüotsa mano korgõmb viir toes ja kaiva ala peris sükäv nelläkandilinõ mulk. Tuud um vaia tuuperäst, et ku latsõ hüppäse, sis ei lääsi reformsängü põhi vasta maad.

  Ku mulk um jo küländ sükäv, panõ reform pääle ja panõ otsõ pääle mättit, et väikul batuuditajal iks julgõ olõssi. Umgi valmis! Väikene hüppäjä mõtlõs esi vällä, kuimuudu hüpädä: kas nii, et saasi tetä õhupilti, huugu võttõh kõõ kavvõmbalõ, kukõrpaudsi tetä vai niisama päävä käeh pikuta....

  Taa «batuut» um tett Leevi kiiguplatsi pääle Kukõ Karmeni uma perrä. Täl um säändene jo kolm suvvõ kotoh muro pääl olnu.

  Liiva Aasa

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!