Nummõr' 135
Põimukuu 14. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Süäme ja lauluga tettü suvõülikuul
 • Uudissõ
   
 • «Kuldmuna» – kuus tükkü latsilõ ja noorilõ
 •  
 • Kõrdsin tetäs «Kõrtsi»
 • Elo
   
 • Maamehe otsva naist
 •  
 • Paigaperimüs paprõ pääl
 • Märgotus
   
 • Mine õigõ suu pääle!
 •  
 • Kari Ants: ma olõ võtnu kohussõ ja julgusõ unista suurõlt!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
  Paigaperimüs paprõ pääl
    
   
    
  Timahava suvõl sai trükitüs turistõlõ ja matkajilõ mõtõld voldik, miä tege tutvas Osola, Sulbi ja Liinamäe paigaperimüst. Voldikust saa lukõ perimüst 15 paiga kotsilõ, nois paigus omma Kalmõtmägi, Helsekivi, Pühälisto tamm, Kellävõrõndik ja Papimägi, Juudapedästik, Tõrvaajamiskivi, Liinamäe ohvrikivi, Silmistmägi ja Rõipõorg, Harjumägi, Tsirgumüür, Melga org – Hirmuorg, Lootsikukivi, Karjasoo, Vanaussaiamägi ja Uuri kerik.

  Osola kooli kodo-uurja ja nuurgiidi käve noid paiku kaeman 2005. ja 2006. aastaga sügüse, näid juhat’ oppaja Saarõ Heljo. Voldikun omma är trükidü ka pildi noist paigust, inämbüse näist om tennü Jaasoni Maidu. Tõsõl puul omma ka tükükese Maa-ammõdi Eesti põhikaardist, miä juhatasõ noidõ paiku mano.

  Ku määndselgi paigal om sääne voldik, om tuu abis ka koolilatsilõ uma kandi tundma opmisõs ja matku kõrraldamisõs. Voldikut Osola, Sulbi ja Liinamäe paigaperimüsest saa Osola koolist, Sõmmõrpalo vallavalitsusõst ja Võro turismiinfopunktist.

  Valpri Liina

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!