Nummõr' 135
Põimukuu 14. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Süäme ja lauluga tettü suvõülikuul
 • Uudissõ
   
 • «Kuldmuna» – kuus tükkü latsilõ ja noorilõ
 •  
 • Kõrdsin tetäs «Kõrtsi»
 • Elo
   
 • Maamehe otsva naist
 •  
 • Paigaperimüs paprõ pääl
 • Märgotus
   
 • Mine õigõ suu pääle!
 •  
 • Kari Ants: ma olõ võtnu kohussõ ja julgusõ unista suurõlt!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
  «Kuldmuna» – kuus tükkü latsilõ ja noorilõ
    
   
    
  No om olõman edimäne võrokeelitside näütemänge raamat, kon seen kuus tükkü õkvalt latsilõ ja noorilõ. Lustligu lühkü näütemängu omma kirotanu Contra, Ruitlasõ Olavi, Merca, Rahmani Jan, Kauksi Ülle ja Ojari Triinu üten tütre Eliisabetiga.

  Raamadu kokkosäädjä Kauksi Ülle kirotas uman saatõsõnan, et seo raamadu tegemise mõtõ sündü mõni aasta tagasi võro keele oppajidõ koolitusõl.

  Võro instituudin kuun olnu koolioppaja ütli tälle nigu ütest suust, et väega veidü om latsilõ pasvit näütemänge. Säändsit, midä saanu oppi kas Puiga näütemängupäävä jaos vai niisamagi koolin mängmises.

  Et latsil om huvi õkvalt noorõmbidõ võro kiränige vasta, näile miildüs lukõ Contra, Ruitlasõ ja tõisi juttõ-luulõtuisi, laulda Merca ja Rahmani laulõ, sõs saiva tuu perrä ka näütemänge kirotaja valitus.

  Raamatun lövvüs tükke nii noorõmbilõ ku tsipa vanõmbilõ koolilatsilõ.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!