Nummõr' 135
Põimukuu 14. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Süäme ja lauluga tettü suvõülikuul
 • Uudissõ
   
 • «Kuldmuna» – kuus tükkü latsilõ ja noorilõ
 •  
 • Kõrdsin tetäs «Kõrtsi»
 • Elo
   
 • Maamehe otsva naist
 •  
 • Paigaperimüs paprõ pääl
 • Märgotus
   
 • Mine õigõ suu pääle!
 •  
 • Kari Ants: ma olõ võtnu kohussõ ja julgusõ unista suurõlt!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
  Kõrdsin tetäs «Kõrtsi»
    
   
  «Kanii. Kõmm!» kummutas klaasõ tühäs Volli, kedä mäng Tammõ Raivo. 
    
  Mäeotsa Ain om Tarto liinan lava pääle säädnü tiatritükü päälkiräga «Kõrts». Tuud tetäs saman kotussõn (Hansahoovin), kon minevaasta Rahmani Jani «Sõitu» mängiti.

  Seokõrd om näütlejit püüne pääl veidemb, a tuu iist om kirotajit mano tulnu. Pääle Jani om kampa võet viil kats kuulsat miist, Contra ja Kivirähä Andrus.

  Nimä ommava sõs valmis kirotanu kolm elolist ütekõnõt (monoloogi) ja kõrts om tuu kotus vai tiirist, kon naa inemise ja ütekõnnõ kokko saava.

  Sõnolist ossa mängvä Merca, Raivo E. Tamm, Jan Uuspõld, pääle naidõ tekk’ väega ilosa sõnnolda osa minevaastanõ bussijuht ja seo aasta kõrtsmik Hansingu Meelis.

  Hää om tuu, et päält poolõ aost kõnõldas lava pääl võro kiilt. Nigu ti kiränige ja näütlejide nimmist arvada võit, saa lava pääl kimmäle kõvva nall’a kah.

  Tuu nal’a man om muidoki traagigat ja elotarkust ja tõõnõkõrd «elotarkust» kah, tühäs jandulis ja püüne pääl juumisõ mängmises saa-i tükkü pitä.

  Ummamuudu «interaktiivsõs» või tuud tükkü kah nimmada, et inne ku välläsäädjä ummi alostusõsõnnoga tükü käümä lask, võiva päältkaeja lava päält olt osta ja hinnäst näütlejis mõtõlda.

  Pikembä arvamisluu jaos jääs näütemäng vast veidükse lühküs, a egäl juhol võiti «Kõrtsi» kaema minnä, ku tahati. Kasvai tuuperäst, et imehtä, ku häste Kivirähk jälki arvo saa, midä «lihtsä» inemise mõtlõsõ.

  Ilvesse Aapo

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!