Nummõr' 134
Hainakuu 31. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kihlkunnapäävä
 • Uudissõ
   
 • Kaika suvõülikuul peetäs Ruusa koolimajan
 •  
 • Pillipiknik ja käsitüüpäiv Süvähavval
 •  
 • Tulõ Räpinä kihlkunna sugupuiõ näütüs
 •  
 • Kanepi rahvas saa saina seest rahha võtta.
 • Elo
   
 • Kohu Silvi tege kokaraamatit
 •  
 • Hainakuu oll’ pulmakuu
 •  
 • Hindäl är proovit edesitõmmada lambaaid
 • Märgotus
   
 • Kuis talumiis puhada saa
 •  
 • Võrokõsõ olli Villändi folgipidol kõva asjalidsõ
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Hainakuu oll’ pulmakuu
    
   
  Pruut tege sõitu parron Lipharti kaarikun.  
    
  Ilosa kuupäävä 7. 07. 07 ja 20. 07. 07 härgüti ka Võromaa nuuri inemiisi umma kuunello säädüsligus tegemä. Hainakuul peeti vanal Võromaal inämb ku 70 pulmapito.

  Võro maavalitsusõn panti 7. hainakuu pääväl paari 17 pruutpaari, 20. hainakuu pääväl pia samapall’o – 14. paari, and’ teedä Krambi Heli Võro maavalitsusõst.

  Kolm paari valisi umas pulmapääväs mõnõ tõsõ hainakuu päävä (noidõ siän ka Truija Aigar ja Kaire, kae juttu üllenpuul).

  Keriguopõtaja laulati hainakuul viil kümme paari. Kokko panti Võro maakunnan paariminekit kirja 44, pia sama pall’o, ku terve edimädse poolõ aastaga kokko.

  Põlva maakunnan köüt’ hinnäst hainakuul paari 28 pruuti-peigmiist, and’ teedä Jüriöö Maiken Põlva maavalitsusõst.

  Näist kuus paari laulati keriguopõtaja: Laili Margit kats, Nagla Urmas kats ja Lillemäe Leevi kah kats paari.

  Tiiä-i mille, a Põlva kandin oll’ kõgõ «kuumõmb» kuupäiv 20. 07 (ütessä paari), mitte 7. 07. (neli paari). 14. hainakuul pidäsi pulmi kuus paari.

  Võromaa õdagupuulsõn veeren, Karula ja Taheva vallan seo hainakuu pulmi es peetä, vähämbält uma rahva ummi mitte, ütel’ Looritsa Asta Valga maavalitsusõst.

  Külh olli üte pulma peris tõsõn Võromaa veeren Mehikuurman. Tuu külä inemise pei pulmapito 21. hainakuu pääväl.

  20. hainakuul oll’ tan viil üts pulm, a neo olli olnu suvitaja, mitte umaküläinemise, tiid’ Mehikuurma miis Kalla Urmas kõnõlda.

  Harju Ülle

    
  Pulmapido Võromaa luudusõn 
    
  14. hainakuu pääväl sai oltus üte ilosa sündmüse tunnistajas: kats nuurt inemist, Kaire ja Aigar, pei umma pulmapito.

  Viis aastat tagasi tutvas saanu Paasi Kaire ja Truija Aigar teivä õkvalt 14. hainakuul uma edimädse liinast välläsõidu Jõõveere turismitallo. Tuu miilde jäänü päiv ja illos luudus tõi nä sinnäsamma samal kuupääväl umma pulma pidämä. Tuu päiv oll’ näile tähtsämb, ku pall’odõlõ tähtsa 07.07.07 vai 20.07.07.

  Pidolinõ abielo registriirmine oll’ kah säälsaman Härmä müürü veeren. Noorõ pand’ paari herrä maavanõmb Tuliku Ülo esi. Pruutpaar sõitõ pidopaika parron Lipharti kaarikuga, saatjas pikän rian pulmalidse. Kõik oll’ nii illos, et ku tuu tiatritükk olnu, kaenu taad viil tõnõ kõrd kah.

  Läti Vaike

   
  Mis sa arvat? 
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!