Nummõr' 134
Hainakuu 31. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kihlkunnapäävä
 • Uudissõ
   
 • Kaika suvõülikuul peetäs Ruusa koolimajan
 •  
 • Pillipiknik ja käsitüüpäiv Süvähavval
 •  
 • Tulõ Räpinä kihlkunna sugupuiõ näütüs
 •  
 • Kanepi rahvas saa saina seest rahha võtta.
 • Elo
   
 • Kohu Silvi tege kokaraamatit
 •  
 • Hainakuu oll’ pulmakuu
 •  
 • Hindäl är proovit edesitõmmada lambaaid
 • Märgotus
   
 • Kuis talumiis puhada saa
 •  
 • Võrokõsõ olli Villändi folgipidol kõva asjalidsõ
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Pööräne lugu Võro-Tarto-Talina bussiga
   
  Istsõ 23. hainakuu hummogu Võro-Tarto-Talina bussi. Bussijuht lei bussilõ käügi sisse, et taasperi vällä sõita. A oh tuud hiitümist: käve õkva pauk ja buss rõpaht’ nii, et kõigil inemiisil käve pää otsan ettepuulõ.

  Kai taadõ – tagomanõ kurapuulnõ bussi nukk oll’ õkva vasta sama suurt Taisto bussi! Tuul aknõklaas mõrrit täüs ja külel ka lopp seen! Taisto bussijuht naas’ õkva moblaga kõlistama ja kutsõ politseid. Pall’o inemise võtiva ruttu koti ja bussist vällä õkva nigu pakku minek, et seo buss külh siist nii pia minemä ei saa, ku as’a omma politsei puult paika pantu. Ja nii oll’gi.

  Tunn aigu läts’ är, inne ku buss sõitma naas’. Sõitõ sõs bussijaamast vällä tiiristi pääle ja bussijuht hõigas’: «Kohepoolõ ma piä sõitma, kas hääd vai kurra kätt?» Ku buss sai keset liina, üteldi jo ette, et no tulõ hääle poolõ käändä – taa om vast väega võõras miis rooli takan.

  Ku tull’ aig Kanepihe sisse käändä, küsse bussijuht, et kas ma piä siist käändmä vai? Imelik oll’: silt om jo tii veeren, mis ütles är, et Kanepi.

  Kanepin lei juht jäl bussilõ käügi sisse ja oh sa ime: buss pand’ külega õkva vasta jämmet hamplilli posti, nii et lillipott linnas’ ettepoolõ maaha ja kraapõ bussijuhi puulsõt külge piten nigu krapin! Bussijuht es pidurdagi sukugi: vaia oll’ edesi sõita. Tiiristin pidi rahvas jäl ette ütlemä, et no tulõ kuralõ käändä. Õnnõs es sõida päätiid piten üttegi autot: buss es pidurda sukugi, ku vällä päätii pääle sõitõ. Sõs käve sääne mõtõ läbi pää, et nii mi joht eloga Tartohe ei jõvva.

  Savõrnah buss es piäki kinni pidämä, a jäi saisma ja üts inemine tull’ pääle. Bussist õkva pagõsi vällä üts nuurmiis ja ütel’, et ei taha mitte surma saia. Suur aiteh sullõ, nuurmiis, et helistit vahtsõst politseile ja mi, sõitjidõ, elo är pästit surmast!

  Buss panti ummõhtõgi saisma. Tõõnõ buss tull’ poolõ tunni peräst.

  Riitsaarõ Lainõ Paidra küläst
   
   
  Asja seletäs Kohtla Marge Lõuna politseiprefektuurist:
   
  «23.07. kellä 7 aigu tagurd’ Võro bussijaaman sõitma naanu Scania bussilõ otsa tõnõ Scania buss, midä juhtsõ 1953. aastagal sündünü miis. Vika kiäki es saa, kumbki juht olõ-es pur’on ja näil lubati edesi sõita.

  Kellä 8.10 aigu juhtu liiklusõnnõtus Kanepin. Bussipiätüsest vällä sõitmisõ aigu läts’ inne Võrol õnnõtusõ tennü buss edimädse kurapuulsõ nukaga vasta metallist valgusõposti.
  Alostõt om väärteomenetlüst liiklussäädüse noidõ paragrahvõ perrä, miä pututasõ tuud, ku mootorsõidukijuht tege varalist kahjo, anna-i liiklusõnnõtusõst teedä ja sõit õnnõtusõpaigast är.

  Säändsit juhtumiiisi ei tulõ joht sakõst ette.»

  Mis sa arvat?
   
   
  Viaparandus
   
  Üts Põlva inemine pallõl’ artikli «Pästemassin jõud kipõlt» (17.07. UL) mano parandusõ tetä. Sääl om kirotõdu, et kiirabi brigaadi omma Põlvan, Võron ja Valgan. Tegeligult om ka Räpinäl ja Antslan kiirabi brigaad. Andkõ andis!

  Uma Lehe toimõndus
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!