Nummõr' 134
Hainakuu 31. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kihlkunnapäävä
 • Uudissõ
   
 • Kaika suvõülikuul peetäs Ruusa koolimajan
 •  
 • Pillipiknik ja käsitüüpäiv Süvähavval
 •  
 • Tulõ Räpinä kihlkunna sugupuiõ näütüs
 •  
 • Kanepi rahvas saa saina seest rahha võtta.
 • Elo
   
 • Kohu Silvi tege kokaraamatit
 •  
 • Hainakuu oll’ pulmakuu
 •  
 • Hindäl är proovit edesitõmmada lambaaid
 • Märgotus
   
 • Kuis talumiis puhada saa
 •  
 • Võrokõsõ olli Villändi folgipidol kõva asjalidsõ
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Tulõ Räpinä kihlkunna sugupuiõ näütüs
   
  Kaika suvõülikooli aigu tetäs Ruusa rahvamajan valla Räpinä kihlkunna sugupuiõ näütüs.

  Näütüsel võiva umma suguvõssa huviliidsilõ tutvas tetä kõik Räpinä kihlkunnast peri inemise. Teedüst ja pilte saa viiä Ruusalõ Trumsi Marge kätte (tel, 517 62 88, marge.trumsi@mail.ee), Räpinäl korjas näütüse jaos matõrjaalõ Neemre Aita (tel 506 3335, aita.neemre@polva.envir.ee) ja Tal’nan Sirgu Agnessa (tel 527 4095). Näütüsele pasvit asjo oodõtas nikani ku 6. põimukuu pääväni.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!