Nummõr' 134
Hainakuu 31. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kihlkunnapäävä
 • Uudissõ
   
 • Kaika suvõülikuul peetäs Ruusa koolimajan
 •  
 • Pillipiknik ja käsitüüpäiv Süvähavval
 •  
 • Tulõ Räpinä kihlkunna sugupuiõ näütüs
 •  
 • Kanepi rahvas saa saina seest rahha võtta.
 • Elo
   
 • Kohu Silvi tege kokaraamatit
 •  
 • Hainakuu oll’ pulmakuu
 •  
 • Hindäl är proovit edesitõmmada lambaaid
 • Märgotus
   
 • Kuis talumiis puhada saa
 •  
 • Võrokõsõ olli Villändi folgipidol kõva asjalidsõ
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Pillipiknik ja käsitüüpäiv Süvähavval
   
  Puulpäävä, 4. põimukuu pääväl tulõ Süvähavval jo kuvvõs pillipiknik. Pido nakkas viie aigu õdagu. Üten tulõs võtta uma pill (ku om), vaia lätt ka nuutõ ja laulikit.

  Pillipiknigul eelektrit ei pruugita, ku pümmes lätt, pandas palama tuli ja tõrvigu. Tetäs väikeist «ilotuld» kah.

  5. põimukuu pääväl kell 10 tulõ tansaman tõnõ suvinõ käsitüüpäiv, tuu päiv om pühendet langalõ.

  Huvilidsõ saava kaia, kuis saa pruuki langa värvmises maitsõ- ja ravihainost perrä jäänüt kraami.

  Viil saa kapla keeruta, pailu poimi ja nõglaga sukkõ-sallõ kuta.

  Süvähavvalõ saa Põlva-Verska tii päält, är tulõ käändä Suuhara külä kotsilt.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!