Nummõr' 134
Hainakuu 31. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Urvastõ kihlkunnapäävä
 • Uudissõ
   
 • Kaika suvõülikuul peetäs Ruusa koolimajan
 •  
 • Pillipiknik ja käsitüüpäiv Süvähavval
 •  
 • Tulõ Räpinä kihlkunna sugupuiõ näütüs
 •  
 • Kanepi rahvas saa saina seest rahha võtta.
 • Elo
   
 • Kohu Silvi tege kokaraamatit
 •  
 • Hainakuu oll’ pulmakuu
 •  
 • Hindäl är proovit edesitõmmada lambaaid
 • Märgotus
   
 • Kuis talumiis puhada saa
 •  
 • Võrokõsõ olli Villändi folgipidol kõva asjalidsõ
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
   
  Kaika suvõülikuul peetäs Ruusa koolimajan
   
  Rahmani Jan
    
   
  Contra tekk’ minevaastadsõn suvõülikoolin Valgjärvel latsilõ tulõtõrjõoppust.  
    
  Timahavanõ Kaika suvõülikuul peetäs 10.–12. põimukuul Räpinä kihlkunnan Ruusal.

  Suvõülikooli rektor om Mehikuurma miis Kalla Urmas, pääkõrraldaja om Trumsi Marge Ruusalt. Latsikoolitust vidä Aia Hele.

  «Suvõülikuuli võõva tulla kõik, kelle umakiilse ja -miilse as’a süämeperi omma,» ütles rektor Kalla Urmas suvõülikooli kutsõpaprõ pääl.

  Buss Kaika suvõülikuuli Ruusalõ lätt vällä riidi, 10. põimukuu pääväl kell 11.30 Võrolt. Tagasi Võrolõ nakkas buss Ruusalt sõitma pühäpäävä, 12. põimukuu pääväl kell 14. Muidoki saa egäüts tulla ka uma massinaga vai pruuki muid bussõ.

  Telk vai vähämbält magahusrõiva madratsiga piäsi suvõülikuuli tulõjil hindäst üten olõma. Kiä taht, saa Ruusa kooli spordisaalin maada.

  Osavõtumassu olõ-i, a suvõülikuuli tulõja piäsi üten võtma söögiraha.

  Suvõülikooli kõrraldasõ Ruusa kooli ja rahvamaja rahvas, Räpinä vallavalitsus, MTÜ Võro selts VKKF ja Võro instituut.

  Tukõ andva Eesti kultuurkapital, Maaelu edendamise sihtasutus ja riikline programm «Lõunaeesti kiil ja kultuur».

  Suvõülikooli muud teedüst saa Trumsi Marge käest telehvoni 517 6288 päält.

   
  Midä suvõülikoolin tetäs? 
    
  Riidi, 10.08.

  11.30 Sõit vällä buss Võrolt, lätt üle Leevi ja käänd Verioralt Ruusalõ.
  14 Suvõülikooli alostus.
  14.30–18 loengu (Jüvä Sullõv, Klaasi Urmas, Häidkindi Heino, Kasearu Kairi, Ostra Endel ja Rämsoni Julius).

  14.30 Bussireis latsilõ: Räpinä papõrivabrik ja park, jaanatsirgutalo, Leevako puutüüstüs ja elektrijaam.
  19 Tal’na võro selts ast üles: laulukava ansambli Liiso puult, näütlejide puult tükü Karusoo Merle lavastusõst «Kured läinud, kurjad ilmad» võro keeli.
  19 Laanõ Valdis, Jüvä Sullõv. Võrokiilne vikipeediä (oppus puutri takan).
  19.45 Vahtsidõ võromiilside välläandidõ näütämine.
  20 Arotusõtarõ. Edeotsa om vällä pakku sääne juhtlang: «Võro kultuuri väärtüs».

  Puul’pühä, 11.08.

  9–13 Loengu (Laari Kaja, Kalla Urmas, Ainelo Ago, Tuiksoo Ester, Hirmo Inge, Mähari Ene ja Liiva Aasa).

  Latsilõ:
  9–13 Latsilõ meisterdämise tüütarõ: savipoti värmmine, liivatrükk, tsernit, klaasimaal, puutüü.
  14–15.30 Latsilõ pästmis- ja hädäabioppus.
  14 Bussireis läbi innembädse Toolamaa valla. Kaias Virosi järve süvän oron; Pääsnä külän aias juttu mõtsavele Kivisilla Ilmariga; jalotõdas Võu jõõ korgõ perve pääl vasta Võukülä liinamäke; saias tutvas Toolamaa mõisa ja Leevako küläga.
  19 Vabaõhuetendüs «Jõvvujaam» Leevakol.

  Pühäpäiv, 12.08.

  9–12 Loengu (Tobrelutsu Peep, Pedäjä Reet, Zupsmanni Margus, Kivistiku Jaan, Kaska Liia, Saarõ Evar).
  12 Ansambli Ütsiotsõ kontsõrt lõunõeesti leelost.
  12.30 Suvõülikooli lõpõtaminõ.
  14 Lätt vällä buss Võrolõ.

  Kõik aig om majan nätä: välläpanõk Ruusa kotsilõ Räpinä muusõumi kogost. Räpinä sugupuiõ näütüs.

  Täpsemb kava www.wi.ee. Küsü perrä: 517 6288.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!