Nummõr' 133
Hainakuu 17. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pästemassin joud kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Kas Haanist tetäs Otõpää?
 •  
 • Võro liin täüs muusikat ja tandsu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 •  
 • Põlgastõ kuul sai ökoremondit tarõ
 • Elo
   
 • Põllumiihi päiv Vahtsõliinah
 •  
 • Koloraado mardik ja sitasitik
 •  
 • Sugupuiõ-uurja sai kokko Rõugõn
 • Märgotus
   
 • Olõmi luudusõ sõbra
 •  
 • Treimuti Ruth: sebrat om vast lihtsämb perrä tetä ku kõivu!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Põllumiihi päiv Vahtsõliinah
        
   
   
   
  Taloseldsi ja pernaasõ olli välän ummi süükega. Süüke sai kõik huvilidsõ maitsa ja noid maitsa tahtjit oll’ hulga. Kõik mahuki-s telki är ja telgi mano tekkü peris saba. Haani miihil oll’ üteh kummivinnütämise mäng. Kumm pandas rihmuga kihä ümbre ja sis piät juuskma ja õlikarda edesi pand­ma. Haanimehe olli umalõ mängulõ tennü ka reklaamsildi. Langa oll’ mitund värvi ja huviliidsi tuu ümbre kah. 
        
        
   
   
   
  Pedäjä Ago käve ümb­re vanan korsnapühkjä mundrin. Tüüelon putus tä tihti­pääle kokko paljundus­massinidõ tahmaga.  Sildimeistre pakk’ talosilte. Hernesuppi sai rahalda. Rahandusministri oll’ tuu pääle õkva platsin. 
        
  Minevä puulpäävä peeti Vahtsõliina asundusõ pargin põllumiihi päivä. Nigu säändsel pääväl õks, näüdäti egäsugumast põllutehnikat, peeti kündmise võistlust ja kõnõldi põllumajandusõ rõõmõst ja murrist. Rahvas vajju suurõn pargin tsipa lakja, a inemiisi õks oll’.

  Taloseldsi ja pernaasõ olli välän ummi süükega. Süüke sai kõik huvilidsõ maitsa ja noid maitsa tahtjit oll’ hulga. Kõik mahuki-s telki är ja telgi mano tekkü peris saba.

  Haani miihil oll’ üteh kummivinnütämise mäng. Kumm pandas rihmuga kihä ümbre ja sis piät juuskma ja õlikarda edesi pand­ma. Haanimehe olli umalõ mängulõ tennü ka reklaamsildi.

  Mis sa arvat?
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!