Nummõr' 133
Hainakuu 17. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pästemassin joud kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Kas Haanist tetäs Otõpää?
 •  
 • Võro liin täüs muusikat ja tandsu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 •  
 • Põlgastõ kuul sai ökoremondit tarõ
 • Elo
   
 • Põllumiihi päiv Vahtsõliinah
 •  
 • Koloraado mardik ja sitasitik
 •  
 • Sugupuiõ-uurja sai kokko Rõugõn
 • Märgotus
   
 • Olõmi luudusõ sõbra
 •  
 • Treimuti Ruth: sebrat om vast lihtsämb perrä tetä ku kõivu!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Aituma bussi iist!
   
  Elä Rammuka küläh, koh eläse inämbät jako kõik pensionääri ja vigalidsõ inemise. Ollimi kõik väega hädäh alõvihe käümisega, koh ommava tohtre, apteek, poodi ja muu äri. Sinnä om uma viis verstä, a üttegi bussi meile suvõ aigu es tulõ.

  Võti ütspäiv süäme rõndu ja lätsi vallavalitsustõ taad asja hädäldämä. Nuu ammõtnigu võti mu väega lahkõlõ vasta.

  Kolmandal pääväl oll’ mi külä saina pääl suur verrev plakat üleväh, et õgal kolmapääväl vidä hummogu buss meid Misso ja tuu kell 10 esiki tagasi kah. Suur teno Misso vallavalitsusõlõ ja kõgõ rohkõmb Keiri Aivele, kellele ma taad bussihätä kaipsi.

  Pensionääre ja invaliite nimel
  Singa Liira Rammuka küläst

  Mis sa arvat?
   
   
  Ei taha kilekottõ!
   
  Egän poodin topitas mugu kilekottõ ja plastmassist karpõ, söögikraami saaki-i inämb ilma osta. A suuri kilekottõ vasta löüdse ma roho: käü poodin rõivast kotiga, tulõ odavamb ja ei tsolgi nii pall’o luudust. Pidä pall’o kavvõmb vasta ja om ilosamb kah.

  Firma võinu tuu pääle mõtõlda, et äkki om hääs reklaamkingis rõivast poodinkäümise kott. Säält päält om egä ilmaga häste nätä ka firma nimi, olõ-i nii, nigu hammõga, miä om kehvembide ilmuga rõividõ ala käkit.

  Lehelugõja Võrolt
  (Kirotaja om toimõndusõlõ teedä)

  Mis sa arvat?
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!