Nummõr' 133
Hainakuu 17. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pästemassin joud kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Kas Haanist tetäs Otõpää?
 •  
 • Võro liin täüs muusikat ja tandsu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 •  
 • Põlgastõ kuul sai ökoremondit tarõ
 • Elo
   
 • Põllumiihi päiv Vahtsõliinah
 •  
 • Koloraado mardik ja sitasitik
 •  
 • Sugupuiõ-uurja sai kokko Rõugõn
 • Märgotus
   
 • Olõmi luudusõ sõbra
 •  
 • Treimuti Ruth: sebrat om vast lihtsämb perrä tetä ku kõivu!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Põlgastõ kuul sai ökoremondit tarõ
    
   
    
  Ei olõ ull’ taa Kanepi valla rahvas: tuujaos, et Põlgastõ kuuli illos ökoremondit tarõ saanu, kutsuti tuud remontma 20 nuurt Lätist, 20 Kanepi valla nuurt olli kah abin.

  Tegeligult oll’ tarõ kõrdategemine õnnõ üts väiku osa Euruupa nuuri projekti abiga kõrraldõdust säästligu eloviie laagrist, midä peeti 2.–11. hainakuuni Põlgastõ koolimajan. Laagrilidse olli 15–20 aastakka vana. Kümme päivä arotõdi päämidselt tuu üle, kas elo om võimalik ka pääle meid. Laagrin olli loengu ja mängu, käüti rattidõ ja bussiga ümbretsõõri sõitman ja tetti vannust asjust vahtsit.

  Laagri projektijuhi Margna Liina (pildi pääl) sõnno perrä tahtsõ noorõ väega kõkkõ tetä ja kullõlda. Pääle suurõ tarõremondi tei tütrigu vannust asjust ehtit, poisi varnu ja pildiraamõ, vahtsõ vällänägemise sai ka kolm vanna lampi ja kats tumbat.

  A mille kutsuti laagrihe läti latsõ? Margna Liina seletäs, et lätläisil om hää lähkült tulla, ei lää sõitmisõ pääle pall’o aigu. Ja luudus om meil küländ üttemuudu, nii om kõnõldust parõmb arvo saia.

  Mis keelen laagrin kõnõldi? Umavaihõl päämidselt inglüse ja vinne keelen, veidükese proomõ Kanepi noorõ oppi ka läti kiilt ja läti noorõ eesti kiilt.

  Rahmani Jan

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!