Nummõr' 133
Hainakuu 17. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pästemassin joud kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Kas Haanist tetäs Otõpää?
 •  
 • Võro liin täüs muusikat ja tandsu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 •  
 • Põlgastõ kuul sai ökoremondit tarõ
 • Elo
   
 • Põllumiihi päiv Vahtsõliinah
 •  
 • Koloraado mardik ja sitasitik
 •  
 • Sugupuiõ-uurja sai kokko Rõugõn
 • Märgotus
   
 • Olõmi luudusõ sõbra
 •  
 • Treimuti Ruth: sebrat om vast lihtsämb perrä tetä ku kõivu!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
   
  Suvõl ja talvõl kõrraldas Võro instituut 12–17-aastaidsilõ latsilõ perimüskultuuri koolituisi, neläs suvõkuul om õkvalt tulõman.

  1.–3. põimukuu pääväl (1.–3.08) oodõtas latsi Mõnistõ muusõumin, kon
  saa oppi võro kiilt ja lähkümbält tundma Harglõ kihlkunda.

  Kaias, kuis saa anda hellü lastekas.ee multikilõ, ütenkuun Contraga tetäs laagri luulõvihk.

  Üts päiv lätt tuu pääle, et oppi, kuis vanal aol tüüd tetti – latsõ saava pruuvi vikatiga hainaniitmist ja lamba­pügämist.

  Laagrihe saa 35 last üle vana Võromaa. Tulõjit om Vilustõst Mõnistõni.

  Viil omma mõnõ prii kotussõ. Huvilidsõ saava teedüst Laube Kadri käest tel 511 7348 vai kadriglaube@hotmail.com.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!