Nummõr' 133
Hainakuu 17. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pästemassin joud kipõlt
 • Uudissõ
   
 • Kas Haanist tetäs Otõpää?
 •  
 • Võro liin täüs muusikat ja tandsu
 •  
 • Perimüskultuuri suvõkuul koolilatsilõ
 •  
 • Põlgastõ kuul sai ökoremondit tarõ
 • Elo
   
 • Põllumiihi päiv Vahtsõliinah
 •  
 • Koloraado mardik ja sitasitik
 •  
 • Sugupuiõ-uurja sai kokko Rõugõn
 • Märgotus
   
 • Olõmi luudusõ sõbra
 •  
 • Treimuti Ruth: sebrat om vast lihtsämb perrä tetä ku kõivu!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Võro liin täüs muusikat ja tandsu
   
  Kolmapäävä nakkas pääle Võro folkloorifestival, liin saa jälki täüs muusikat ja tandsu. Nigu õks, saa kaia ja kullõlda suurõmbit ja vähämbit kontsõrtõ, kullõlda juttõ, mängi, oppi pilli, laulu, tandsu, käsitüüd ja võro kiilt.

  Maitsa andas võõramaa süüke ja riidi hummogust pääle om Liiva uulidsa pääl käsitüü- ja kunstilaat.

  Võro liina uulitsidõ pääl tandsitas timahava Muhumaalt peri tandsu «Targa rehealune». Õdagist omma Kandlõ aian simmani. Tegemiisi om pidol hulga, täpsempä tulõ perrä kaia üritüisi kavast, midä om üles pant liina pääle ja saa kaia ka Internetist.

  Timahavadsõ pido teemas om käänüpäiv. «Oodami sinno käänüpääväle!» om lausõ, miä kuts rahvast kaema-kullõma.

  Võro folkloorifestivalli peetäs timahava kolmõtõiskümnendät kõrda.

  Vahtsõnõ asi, miä timahava kavan om, om kulinaarium, kon külälise tegevä uma rahva süüke ja pakva noid ka maitsmisõs.

  Pido vallategemiskontsõrdil piäsi nägemä ka kuut tunnõtut inemist, kiä alosti seo kevväi lõõdsamängmise opmist. Ku häste nä pillimängu selges omma saanu, saa pidol nätä.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!