Nummõr' 132
Hainakuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sõaväelaagri passis tütärlatsilõ kah
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu kuul sai 135 aastakka vanas
 •  
 • Puukunst lätt kõrrast inämb muudu.
 •  
 • Härksämbä küläinemise saiva kokko suvõkoolin
 •  
 • Pillilaagri Setomaal
 • Elo
   
 • Puul tunni Pulga Jaani puul
 •  
 • Midä havvakivi kõnõlas?
 • Märgotus
   
 • Egäle pubilõ uma nägu!
 •  
 • Valgu Heiki: inemise kutsva meid geoloogõs
 •  
 • Inne turgu minekit jala puhtas!
 • Kirä
  Aholämmi
  Andsak
  Perämäne külg
   
   
  Midä havvakivi kõnõlas?
   
  Saarõ Evar
    
   
    
  Urvastõ surnuaial tull’ müürütagodsõ asu minemävidämise käügin prahiunikist vällä hulga raudriste ja ja havvakivve, miä paistusõ ollõv minemä pilludu, ku umadsõ omma platsi ütelidse moodu perrä ümbre kujundanu.

  Ütele silmäjäänüle lövvetüide kivve hulgast om pääle raot rist, aastaarv 1904 ja süvvi tähtiga nime: A. Luspu s 1800 s 1880; M. Hillar s 1828 s 18... Nimme, miä kerigukirän om edimält Lusbo olnu, om kirutõt tegeligu välläütlemise perrä. Arhiivi infosüsteem AIS näütäski är, et egäsugumaidsin kohtuasjun 19. aastasaa tõsõl poolõl tulõ kõgõ rohkõmb ette nimekujju Lusbu, 1890–1930 om päämine kirja pant nimekuju Luspu ja pääle tuud jälleki vanaperätses ümbre kirutatult Lusbo. Tõnõ nimi kivi pääl Hillar näütäs nigu via muudu, tuud priinimme om algusõst täämbädse pääväni Hiller kirja pantu, a mine sa tiiä, kuis tuudki sada aastat tagasi vällä üteldi, võiolla Hillär. Kivi tegemise aoga käü kokku tuugi, et kuulmisõ lühend olõ-i inämb tartu keelen k, nigu viil mõnikümmend aastat varõmb kirutõdi, a tal’na keelen s – surnud.

  Havvakivi ja ristikirä omma ülepää huvitava lukõ, esieränis noilõ, kiä umma suguvõssa uurva. Sakõstõ om inemine ristit üte nimega, a elu joosul om pruukma naatu tõist nimme vai kerikukaanoni algnime tõistsugumast mugandust ja tuu om lõpus ka havvakivi pääle jõudnu. Kiä kadunut tunni, pidävä õigõs iks tuud nimme, midä eluaol päämidselt pruugiti. Tuud pidänü ka suguvõsauurja arvõlõ võtma.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!