Nummõr' 132
Hainakuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sõaväelaagri passis tütärlatsilõ kah
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu kuul sai 135 aastakka vanas
 •  
 • Puukunst lätt kõrrast inämb muudu.
 •  
 • Härksämbä küläinemise saiva kokko suvõkoolin
 •  
 • Pillilaagri Setomaal
 • Elo
   
 • Puul tunni Pulga Jaani puul
 •  
 • Midä havvakivi kõnõlas?
 • Märgotus
   
 • Egäle pubilõ uma nägu!
 •  
 • Valgu Heiki: inemise kutsva meid geoloogõs
 •  
 • Inne turgu minekit jala puhtas!
 • Kirä
  Aholämmi
  Andsak
  Perämäne külg
   
   
  Puul tunni Pulga Jaani puul
   
  Rahmani Jan
        
   
   
   
  Näi hulga lambit, hanni ja kanno ja luukerre
   
  Telefon kõlisõs. «Pulga Jaan», näütäs ekraan. Võta vasta.
  «Kulõ, sa luukerest ei taha pilti tetä vai?»


  - Määndsest luukerest?
  - Lamba luukerest. Keskkunnateenistüse mehe joba kävve ja tei pildi.
  - No sis piät õks ma kah tulõma.

  Mul om plaanin Mulgimaalõ minek. Antsla jääs tii pääle, lää käü sis läbi.
  Pulga Jaani maja man om vaikus. Moro pääl laskva ümbre kats hanni ja mõnõ kana kah, pini om ketin. Lää tarrõ. Kostki mu sälä takast kargas vällä Pulga Jaan.


  - Noh, sa otsit luukerre mu kapist vai?
  - Kapist õks, kost sis viil!
  - Läämi vällä, mõtsa viirde, sääl om.
  - Sul om ütest ärsüüdüst lambast kats kõrda rõõmu. Hummogu pildist’ keskkunnateenistüs, nüüt ma...
  - Kats kõrda om rõõmu jah, jääs Jaan nõuhtõ.

  Läämi mõtsa viirde. Tii pääl juusk puhma alt lambakar’ast vällä kats tallõkõist, õkva meile vasta.

  - Ei saa ti midägi, om Pulga Jaan kuri.
  - Nää omma lutu otsan, seletäs tä, et ma kah arvo saanu.

  Mõtsa veeren om posu karvu, üts pall’as hõõrut plats, vähä kavvõmban luukere.

  - Seo om kur’atüüpaik, sääl om kasuk, sääl luukere, seletäs Pulga Jaan.
  - Mille nuu keskkunnateenistüse mehe käve?
  - Ma olõ kostki kuuldnu, et tulõ keskkunnateenistüste teedä anda, ku susi lamba murd. Sis mastas määnestki rahha. Keskkunnateenistüse mehe tei pilti, mõõdi GPS-iga koordinaadi vällä ja panni kur’atüüpaiga täpsele kirja ja saatva tuu ministeeriumilõ. Kae, mu murtu lambaga nakkas ministri tegelemä!

  Katõ aasta iist murdsõ kah susi Pulga Jaanil lamba. Uma Leht kirot’ sis tuust. Jaan kahtlustas, et seo veretüü takan om sama susi.

  - Käekiri om sama. Tä ei olõ võtnu tallõ ega säänest lammast, kiä iist är paeda ei olõs jõudnu, tä om vällä otsnu üte kimmämbä lamba.
  - Kas kõrvamärgi sait kätte?
  - Es saa seo kõrd, es eelmine kõrd. Lamba kõrva vast soelõ väega miildüse, ahnitsõs nuu üten kõrvamärkega alla.
  - A miä sis saa?
  - Midägi ei saa. Ma piät tuu lamba PRIA-n arvõ päält maaha võtma, a tuu jaos om vaia kõrvanummõrd. A et tuud teedä saia, piä ma kõigi tõisi lambidõ numbrõ är kaema ja tuu, miä puudu jääs, omgi.

  Teemi pilti ja nakkami tagasi minemä. Jaan kõnõlõs, et tä oll’ Varstun vana õllõka man miihile mõnõ päävä iist laulnu.

  - Aa, üte vahtsõ luu olõ kah vahepääl tennü, a tuud piät kirvõga saatma.
  - Kuis?
  - Noh, löüdse ütest ravvaunikust vana kirvõ. Vei tuu Endu kätte, tuu om Taiston ravvatüümiis. Et vast saa hainapalli nüüre katskiragomisõs kirvõs. Endu tekk’ kirvõ kõrda ja lugi sõna pääle, et taa om nii hää kirvõs, et taaga olõ-i mõtõt pallinüüre rako. A kirvõs kõlisõs väega ilustõ, õkva e-duurin. Panni vardõ, sis inämb nii häste es kõlisõ, võti varrõ är ja saada timäga umma vahtsõt luku. Luu nimi om «Raestu»!

  Lambakari om puhmast vällä tulnu ja juusk mi iist läbi.

  - Tii naist kah pilti, muidu jääs mulje, et mul lambit es jääki.

  Tii paar pilti. Jaan näütäs naabri maja poolõ ja seletäs, et naabrinaanõ läts’ är, tõsõpäävä lastas katõ kablaga mulda. Jõvvami tagasi moro pääle.

  - Naa hani omma Lindora laada päält. Imäne munõs vahepääl ja vahepääl jätt perrä. Kanal lasi kats hanipoiga vällä haudu, a noid ma kodu jättä es saa, muidu jätt imähani munõmisõ hoobis perrä.

  Jätä Jaani moro pääle hanne hingeelost kõnõlõma ja sõida edesi. Kae kellä, olõ Jaani puul olnu täpipäält puul tunni.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!