Nummõr' 132
Hainakuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sõaväelaagri passis tütärlatsilõ kah
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu kuul sai 135 aastakka vanas
 •  
 • Puukunst lätt kõrrast inämb muudu.
 •  
 • Härksämbä küläinemise saiva kokko suvõkoolin
 •  
 • Pillilaagri Setomaal
 • Elo
   
 • Puul tunni Pulga Jaani puul
 •  
 • Midä havvakivi kõnõlas?
 • Märgotus
   
 • Egäle pubilõ uma nägu!
 •  
 • Valgu Heiki: inemise kutsva meid geoloogõs
 •  
 • Inne turgu minekit jala puhtas!
 • Kirä
  Aholämmi
  Andsak
  Perämäne külg
   
   
  Härksämbä küläinemise saiva kokko suvõkoolin
   
  29.–30. piimäkuu pääväni peeti Kanepi vallan Savi talon Võro, Põlva ja Valga maakunna külli suvõkuuli.

  «Väega hää, et kolmõ maakunna küläelo iistvõtja kokko sai: mi kant om üttemuudu, külli murõ ja elo sarnadsõ,» kõnõl’ suvõkoolin käünü MTÜ Kodukant Võrumaa iistvõtja Parvõ Marika. Tä ütel’, et küläelo vidäjil oll’ hää ütstõsõ käest tarkuisi mano saia ja murrist välläpäsemist otsi. «Joba tuu oll’ väega tähtsä, et kolmõ maakunna tubli ja ettevõtligu inemise saiva ütstõsõga tutvas,» ütel’ ka ettevõtmisõ kõrraldaja, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu juht Rüütle Tiiu.

  Kõnõldi tuust, määndsit ettevõtmiisi olõsi hää maal tetä ja midä saanu mitu põlvkunda kuun ette võtta. Rüütle Tiiu sõnno perrä ei tohesi näütüses külän säänest vika tetä, et ütte külä otsa ehitedäs kuunkäümise kotus noorilõ ja tõistõ otsa vannulõ. «Vanõmba inemise piäsi nuuriga inämb rehkendämä ja mitte pelgämä, et äkki noorõ lahkva näütüses vahtsõst remondit küläkeskusõ är,» soovit’ tä.

  Päält nuuri-vannu tüküse tülütsemä vai lihtsäle ütstõsõlõ võõras jäämä põlidsõ küläinemise ja vahtsõ tulõja. Rüütle Tiiu ütel’, et küläinemiisil tasunu kõrralda tutvas saamisõs ütitsit ettevõtmiisi.

  Parvõ Marika meelest om mi kandi külli kõgõ päämine hädä tuu, et küläelo vidäjit jääs kõgõ veidembäs. «Aktiivsõmba saava koolitust, löüdvä teno toolõ vahtsõ tüü ja nakka-i inämb küläello vidämä,» selet’ tä. Tõsõ, kiä (liina) tüüle är ei lää, jääse sakõst ütsindä terve külä tegemiisi vidämä ja väsüse tuust rabamisõst väega är.

  «Nii omgi, et ütel aol lätt mõnõ külä elo väega häste käümä, a mõnõ ao peräst ei tetä sääl midägi,» ütel’ Parvõ Marika ja löüd, et säändse «ärvaomisõ» vasta saaki-i kuigi.

  Peris hull asi sõski ei olõ: noorõ nakkasõ maaelost kõrrast inämb pidämä, jääse maalõ ja tulõva maalõ tagasi. «Mi siän om joba hulga nuuri tegejit,» ütel’ Parvõ Marika. «Või-olla om näil tüükotus liinan, a elämises-olõmisõs valitas iks kotus, kos omma juurõ vai niisama maakotus, kos om hää rahulik ellä.»

  Harju Ülle

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!