Nummõr' 132
Hainakuu 3. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sõaväelaagri passis tütärlatsilõ kah
 • Uudissõ
   
 • Pikäkannu kuul sai 135 aastakka vanas
 •  
 • Puukunst lätt kõrrast inämb muudu.
 •  
 • Härksämbä küläinemise saiva kokko suvõkoolin
 •  
 • Pillilaagri Setomaal
 • Elo
   
 • Puul tunni Pulga Jaani puul
 •  
 • Midä havvakivi kõnõlas?
 • Märgotus
   
 • Egäle pubilõ uma nägu!
 •  
 • Valgu Heiki: inemise kutsva meid geoloogõs
 •  
 • Inne turgu minekit jala puhtas!
 • Kirä
  Aholämmi
  Andsak
  Perämäne külg
   
   
  Pikäkannu kuul sai 135 aastakka vanas
    
   
  Minevä puulpäävä peeti Pikäkannu koolimaja man kooli 135. aastapäävä pito. Valgu Heiki.  
    
  Minevä puulpäävä pidi umma 135. aasta pito väiku Pikäkannu kuul. Tuu kuul om Lasva lähkün mõtsu seen, hoit luudust ja pidä avvu seen umma kodokandi kiilt.

  Sügüse nakkas koolin opma 48 last, parõmbil aigõl om kõrraga koolin käünü üle saa latsõ. Koolijuhataja Hurda Astrid kõnõl’, et kukki jo aastit om ähvärdet väikene kuul kinni panda, sõs õnnõs olõ-i täämbädseni viil säänest otsust är tettü.

  Pikäkannu kooli tege esierälidses tuu, et tan om väega hulga luudusõga köüdetüid ettevõtmiisi ja opatas jo aastit võro kiilt. Pikäkannu kooli latsõ omma saanu häid kotussit võro keele tundmisõ võistlusõl «Ütski tark ei sata taivast» ja ka võrokeelitside kirätöie võistlusõl «Mino Võromaa».

  Hurda Astridi sõnno perrä om hulga vilistläisi, kiä umast koolist seoniaoni väega pidävä. Umaaigsõ opilasõ aviti rahaga, et kuul saasi aastapääväpidos vällä anda tõsõ kooli almanahhi «Pikäkannu võrsit». «Almanahhin omma poolõ tüü võrokeelidse, tuuperäst ka võrokeeline päälkiri,» seletäs Hurda Astrid.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!