Nummõr' 131
Piimäkuu 19. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laat ai tii umbõ
 • Uudissõ
   
 • Mulgi pei Lillin viiendät suvõkuuli
 •  
 • Uma pido tulõ Kubijal
 •  
 • Vällä om kaivõt esieräliidsi asju
 •  
 • Ploomi Elmo 100
 • Elo
   
 • Ärelämises olõ-i pall’o vaia
 •  
 • Kon om tuu lump...
 • Märgotus
   
 • Suurõ ja väiku kooli
 •  
 • Räpinä kanti om kultuurisõbral seo suvi asja!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Räpinä kanti om kultuurisõbral seo suvi asja!
   
  Kalla Urmas: võit tulla ja esi tetä
   
  Kalla Urmas
   
   
  Nigu kats tsilka vett: peris Ojasoo Andres(üllen), kiä oll’ üts Leevaku jaama ehitäjä ja näütemängu-Ojasoo (Nagelmaa Uno)(all). 
   
    
   
  6 «Juhan Smuul (Paulsoni Manivald, pildi pääl) om «Jõujaama» mängjide sian ja õigõlõ tuu tükk om kokko pant osalt Smuuli «Järvesuu poiste brigaadi» perrä. Sääl või nätä noid Järvesuu poissõ ja kuimuudu nä umal aol võõsiva tuud eelektrijaama kokko säädä üteh külärahva ja ülembidega. Märne-särne aoluu hõng om tükül iks man kül, a sääl om vahtsõ ao asjo kah sisse tuudu. Es ta's olõ kimmäle peris nii jah. Muido taa jaam olõ-õs vast ülepää valmis saanu! Vast iks tetti jaama man veedü inämb tüüd, ku mi näütäme!» kõnõlõs Kalla Urmas «Jõujaamast».
   
  Timahava suvõl tulõ Räpinä kandin mitmit kultuuri-ettevõtmiisi. Mehikuurma miis Kalla Urmas (37) tege üten vahtsõn tiatritükün «Jõujaam», midä mängitäs Leevakul, ja om timahava põimukuun Ruusal Kaika suvõülikooli juht.

  Midä hääd saa kultuurisõbõr seo suvi Räpinä kandin tetä?

  Suvi om esihindäst illos ja võit tulla ja esi midä tetä suvõl Räpinä kandih. A ku är väsüt tegemisest, võit esi tõisi päält kaia. Tollõ jaost om kotussit külh. Jaanipäävä aigu naatas mängmä Leevakol vana eelektrijaama man toda tükkü, millel nimes «Jõvvujaam» vai «Jõujaam». Tükk kõnõlõs tuust, kuimuudu tuu eelektrijaam päält sõa vahtsõhe üles ehtedi.

  Mängjä omma Moostest, Tartost, Räpinält ja kost kõik rahvas om kokko tullu.

  Olõt ka timahavadsõ Kaika suvõülikooli rektor. Midä hääd sääl tetäs?

  Timahavadsõst pääle om suvõülikuul rohkõmb kihlkundlinõ ettevõtminõ ja paigapääline rahvas om tõmmat üteh sinnä. Sedäkõrda sõs Räpinä kihlkunna rahvas.

  Põrõla käü tüü, et löüdä sinnä inemiisi kõnõlõma ja mängmä. Inemiisi sääl paaga pääl jakkus ja noid, kiä tetä tahtva, kah.

  Ettekandõ omma särdse tulõman, kos Räpinä kihlkunnast ja või-olla ka kitsambalt Toolamaa vallast juttu tulõ. Inemiisisit, kiä sääl eläse ja omma elänüvä, keelest, miä sääl kõnõldas. Luudusõst, eloviiest.

  Saava näütemängo sinnä, Räpinä sugupuiõ näütüs pandas üles, ekskursioon tetäs, sääl om ilosit kotussit, midä ei tahaki viil kõiki vällä kõnõlda!

  Küsse Harju Ülle

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!