Nummõr' 131
Piimäkuu 19. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laat ai tii umbõ
 • Uudissõ
   
 • Mulgi pei Lillin viiendät suvõkuuli
 •  
 • Uma pido tulõ Kubijal
 •  
 • Vällä om kaivõt esieräliidsi asju
 •  
 • Ploomi Elmo 100
 • Elo
   
 • Ärelämises olõ-i pall’o vaia
 •  
 • Kon om tuu lump...
 • Märgotus
   
 • Suurõ ja väiku kooli
 •  
 • Räpinä kanti om kultuurisõbral seo suvi asja!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Ploomi Elmo 100
    
   
  Ploomi Elmo üten naasõ Mare ja tütär Tiiuga inneskidse Eesti Vabariigi aol. 
    
  Hummõn saa sada aastat Võru¬maa kiränigu, aokiränigu, kodu-uurja ni luudusõmehe Ploomi Elmo (20.06.1907–1.08.1986) sündümisest.

  Juubõlitähtpäivä tähüst’ Võru¬maa muusõum kiudutamisõ aastapääväl, 14. piimäkuu pääväl kündlide palotamisõga surnuaian Ploomi Elmo havva pääl ja muusõumin näütüse vallategemisega.

  Sännä miis Ploomi Elmo, kiä oll’ noorõn tunnõtus saanu kirätüüga, kiudutõdi üten perrega 14. piimäkuu pääväl 1941. Võrru tagasi jõudsõ tä 1959. aastal. 1967. aastal naas’ tä tüüle koduluumuusõumin, sinnä jäi tä pikäs aos. Tä oll’ virk vanavara korjaja ja tekk’ kõvva kodu-uurmist ja luuduskaitsõ tüüd. Ja kõik tuu aig püsse kiräpulk täl kimmäle peon. Timä kirätüü, päämidselt inne sõta kirotõdu näütemängu ja lehejutu, miildü rahvalõ ummi koomiliidsi tegeläisi, nal’a ja võru keele pruukmisõ peräst.

  Timä kirriv elu om üllen näütüsen, mink päämine mõtõ om kokku võet Ploomi Elmo hindä sõnnuga: eluga piät üten käümä! Näütüst saa kaia 15. hainakuu pääväni.

  Valpri Liina

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!