Nummõr' 131
Piimäkuu 19. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Laat ai tii umbõ
 • Uudissõ
   
 • Mulgi pei Lillin viiendät suvõkuuli
 •  
 • Uma pido tulõ Kubijal
 •  
 • Vällä om kaivõt esieräliidsi asju
 •  
 • Ploomi Elmo 100
 • Elo
   
 • Ärelämises olõ-i pall’o vaia
 •  
 • Kon om tuu lump...
 • Märgotus
   
 • Suurõ ja väiku kooli
 •  
 • Räpinä kanti om kultuurisõbral seo suvi asja!
 • Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Uma pido tulõ Kubijal
   
  Edimäne võrokeeline Uma Pido peetäs tulõva suvõ 15. piimäkuu pääväl (15.06.2008) Kubija pedäjide all laululava pääl. Pido välläsäädjäs valisi kõrraldustoimkund Tagametsa Tarmo.

  Tagametsa Tarmo om Võro tiatriateljee näütlejä ja lava pääle säädjä. Timä meelest pidänü võrokõisi Uma Pido olõma hariligust laulupidost tõistmuudu, sääne, et ka noorõmbal rahval taa vasta inämb huvvi olnu.

  Uma Pido tulõ rahvapido, kon ütel pääväl tetäs väikumbit kontsõrtõ ja ettevõtmiisi, pido lõpus om pääkontsõrt, miä lätt üle simmanis.

  Varrampa om vällä hõigat, et pido tahetas pitä Põlvan Indsikurmun. Mille ümbre märgiti ja edimäne pido Kubijal peetäs? Aasa Piitre Põlva maavalitsusõst: «Niimuudu tull’ vällä. Määndsitki esieräliidsi põhjussit ei mõistaki vällä tuvva. Välläsäädjä arvosaamisõga lätt inämb Kubija kokko. Põlva puult es lövvä kõrraga säändsit inemiisi, kiä julõnu taad pito kõrralda. Las tulõ sis edimäne Uma Pido Võrol ja ku häste lätt ja tõõnõ ka tahetas tetä, sis võinu tuu Põlvan olla ja Põlva inemise tedä kõrralda.»

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!