Nummõr' 130
Piimäkuu 5. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sõmmõrpalon kolmiku!
 • Uudissõ
   
 • Külän Räpinä ja Põlva kandi suurõmbil puiõl
 •  
 • Jaik käve Toronton
 •  
 • Võromaa päiv Tal’nan
 • Elo
   
 • Koolilõpõtaja mitmõst Võromaa nukast
 •  
 • Lehekuu oll’ Võromaal laadukuu: peeti vanno ja vahtsit laatõ
 •  
 • Urbanus pästse vihma käest
 •  
 • Uibu pistü aia ja tugi ala säädi!
 • Märgotus
   
 • Keväjä ja «Mino Võromaa» tulõk tege rõõmu
 • Perämäne külg
   
   
  Uibu pistü aia ja tugi ala säädi!
    
   
  Küllüle tougat uibu Võro bussijaama man häitsi viil nädäli iist. 
    
  Toimõndustõ kõlist’ üts Võromaa miis, kiä käü bussiga tihtipääle Võrol ja kõnõl’ säändse luu: «Võro keskliinast bussijaama poolõ minnä om aastit tiiraa veeren üts illos uibu kasunu. No Eenmaa aigu tetti tuud Koreli viirt võsust puhtas ja buldoosõrimiis om uibu kah uppi touganu.

  A osa tuust uibust om alalõ, tuu om sääl küllüle, a häitses ilosahe.

  Tuud andnu viil pästa, ku puu pistü tougada ja tugi ala panda. Sis kasus puu sirgõs ja rõõmustas viil hulga aigu, vast 100 aastakka, bussijaama minejit.»

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!