Nummõr' 130
Piimäkuu 5. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sõmmõrpalon kolmiku!
 • Uudissõ
   
 • Külän Räpinä ja Põlva kandi suurõmbil puiõl
 •  
 • Jaik käve Toronton
 •  
 • Võromaa päiv Tal’nan
 • Elo
   
 • Koolilõpõtaja mitmõst Võromaa nukast
 •  
 • Lehekuu oll’ Võromaal laadukuu: peeti vanno ja vahtsit laatõ
 •  
 • Urbanus pästse vihma käest
 •  
 • Uibu pistü aia ja tugi ala säädi!
 • Märgotus
   
 • Keväjä ja «Mino Võromaa» tulõk tege rõõmu
 • Perämäne külg
   
   
  Urbanus pästse vihma käest
    
   
  Haanimehe olli laada pääle üten toonu maapäälidse benji-juuskmisõ. Mehe panni kummikabla rihmuga kihä ümbre ja nõsti õlikarda edesi. Kõgõ kavvõmbalõ nõstja oll’ võidumiis. 
    
  26. lehekuu pääväl oll’ Urvaste kerigu man edimäne urbanipäävä laat. Paavst Urbanus Edimäne, kiä ollõv 25. lehekuul määndselgi aastal väevõimuga tõiste ilma saadetu, ja pääle tuud pühägus kuulutõdu, om ka Urvaste kerigu kaitsepühäk.

  Lajan ilman kaits Urbanus viil ka viinamar’apuid. Viinamar’aluumõ müüdi laada pääl kah, nuu olliva seokõrd Sõmmerpalu vallast. A päämine, inämb huvvipakvamb oll’ kodoveine pruuvmine, hindaja olliva kõik, kiä tahtseva. 11 veinist kõgõ rohkemb helüsid kor’as’ 84-aastadse Kerikukülä naase Külaotsa Ainu tettü märjukene. Uma sõstra-vabarnaveini kotsilõ ütel’ Ainu, et sääl määnestki kunsti ei ole. Veini alostus tulõ saost, miä mahlateost perrä jäänü. Ainu ja tõse kotusse saanu keriguveini meistri Kannimäe Juhan saiva Vaabina meistrimehe Saaveli Tarmo lõikamislavva, mink materjaal tull’ säälsaman pastoraadi pargin kasunust ja är kuionust tammest.

  Talukaup laadal oll’ ka küländ umast kandist, pääle tuu kävevä mitme tüütare, tetti tsipakene sporti, lüüdi tandsu... Ja kõik tuu sai õkvalt täpipäält õiges aos ütele poole. Nii ku perämäne laadaline sai as’a koko pantu, pässivä hummogust pääle ähvärdänü vihmapilve ku paisu takast. Kõrraldajil oll’ iks ilmavanaga hää kontraht tettü. Tule ka märki, et keriguopõtaja kirot’ lehekuu vallalehen, et Urbanus kaits ka tormi ja piksenoole iist. Haanimehe, kiä kah pinokua, pudrupaa ja Haanimaa legendi näütüsega vällän, arvssiva, et vihm püsse taivan tenü näide Urvasten-olekile. Egätahes Vodi Alvar ütel’, et luut taast laadast Urvaste-Haani suure kuuntüü alostust.

  Ja ülepää nii kõrraldaja ku ossavõtja olliva kimmä, et tulõva aasta 25. lehekuu pääväl piät taasama kotusse pääl tõne urbanilaat teos saama.

  Contra

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!