Nummõr' 130
Piimäkuu 5. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sõmmõrpalon kolmiku!
 • Uudissõ
   
 • Külän Räpinä ja Põlva kandi suurõmbil puiõl
 •  
 • Jaik käve Toronton
 •  
 • Võromaa päiv Tal’nan
 • Elo
   
 • Koolilõpõtaja mitmõst Võromaa nukast
 •  
 • Lehekuu oll’ Võromaal laadukuu: peeti vanno ja vahtsit laatõ
 •  
 • Urbanus pästse vihma käest
 •  
 • Uibu pistü aia ja tugi ala säädi!
 • Märgotus
   
 • Keväjä ja «Mino Võromaa» tulõk tege rõõmu
 • Perämäne külg
   
   
  Võromaa päiv Tal’nan
   
  Puulpäävä, 9. piimäkuul peetäs Tal’nan Raekua platsi pääl Võromaa päivä.

  Pääliina inemiisile ja turistõlõ kõnõldas kõgõst tuust, midä Võromaal timahava küläliisile pakku om.

  Kavan omma innekõkkõ ülesastmisõ, kon kõnõldas umast keelest, kultuurist, käsitüüst, söögist ja joogist. Üles astva Tal’na Võro seldsi lauluansambli «Liiso», ummi laulõ laul Räpinä miis Ilvesse Aapo, Võrolt läävä mängmä puhkpilliorkõstri ja rahvatandsurühmä.

  Umma käsitüüd näütäse mitmõ käsitüüseldsi. Söögest ja joogõst tutvustõdas seto ummi, ka ülesastjidõ siän omma seto Meremäelt ja Obinitsast.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!