Nummõr' 130
Piimäkuu 5. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sõmmõrpalon kolmiku!
 • Uudissõ
   
 • Külän Räpinä ja Põlva kandi suurõmbil puiõl
 •  
 • Jaik käve Toronton
 •  
 • Võromaa päiv Tal’nan
 • Elo
   
 • Koolilõpõtaja mitmõst Võromaa nukast
 •  
 • Lehekuu oll’ Võromaal laadukuu: peeti vanno ja vahtsit laatõ
 •  
 • Urbanus pästse vihma käest
 •  
 • Uibu pistü aia ja tugi ala säädi!
 • Märgotus
   
 • Keväjä ja «Mino Võromaa» tulõk tege rõõmu
 • Perämäne külg
   
   
  Jaik käve Toronton
   
  Siss oll mu hing ütsainus laulukõla
  kui kävve lehemõtsan salatiid,
  ja kõivuossa musutiva õla;
  sääl egä ossa jaoss oll laululind
  ja üle mõtsu sõudsõ pilvemõla
  ja kuldsõlt helgäss liivämäe rind…
   
  Nii kirot’ Jaigi Juhan Võromaa luudusõst. Tuu Sännä kiräniguherrä keväjäne värsikene kutsõ tä Toronto Tartu College lugõmisõtiatrihe «Tondipesän».

  Tükü säädse vällä Vahtra Aarne Hans, kelle lugõmistiatrin Ilotuli om sakõst kodomaa kiränige juttõ. Nooril esinejil avit’ õigõn võro keelen üles astu kavvaaignõ Võrolaisi Koondisõ edenaanõ Vesi Salmõ.

  Salmõ oll’ kodokandi rahvarõivin ja lugi ilosan võro keelen Jaigi «Kesväessä»: «Kehvä’ Haanja põllusällä’, kallis turg, varõs vahis villäst vällä, nigu kurg…»

  Salmõ tekù kullõjidõ jaos koton lugõmisõs väiku ülekaehusõ «Võromaa – Juhan Jaigu sünnümaa», kos oll’ kirän nii seo pikk luulõtus ku ka ütte-tõist Võromaa aoluust, luudusõst ja Jaigi luulõtuisist.

  Välläsäädjä Vahtra Aarne pand’ kuut Jaigi novelli lugõma nii noorõ ku ilman kavvõmb elänu ja rohkõmb nännü ülesastja: Mihkelsoni Sinile, Sootsi Liina, Vesi Salmõ, Anja Kaljo, Jaenese Aivari ja väiku Mihkli, Kalepi Veiko, Leivati Laasi, Oro Madisõ, Pikkovi Mardi ja Tae Margusõ.

  Nieländri Lembit mänge härmoonigu pääl «Võro reilendrit», «Haani miist», «Tulõ aga tulõ», «Esä korgõn ülevän» ja tõisi ilosit laulõ.

  Teedüstäjä olli Sootsi Liisa ja valgõ hammõ ni sõlõga väiku 7-aastanõ Jaenese Mihkli. Näide sälä takan oll’ lava pääl kuusõmõts ja Munamäe torn, mis oll’ vanast egäl võrokõisi pidol Toronton.

  Lavakujundusõ tekù kunstitudõng Oja Eva. Vahtra Aarnel oll’ ka uma kunstinäütüs 12 pildiga üles pant.

  Tuu sündmüse kotsilõ tiidmise ja tervüisi Võromaa rahvalõ saat’ Sulbist peri Vesi Salmõ. Tä tahtsõ, et Võromaal teedäs, et umma imäkiilt ja esä miilt ei olõ sääl kavvõn unõhtõdu.

  Hirvlaanõ Milvi

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!