Nummõr' 130
Piimäkuu 5. päiv 2007
  • TOIMÕNDUS
  • OTSI
  • UMA LEHE TEL´MINE
  • ARHIIV
  • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
  •  
     
    Pääleht
     
  • Sõmmõrpalon kolmiku!
  • Uudissõ
     
  • Külän Räpinä ja Põlva kandi suurõmbil puiõl
  •  
  • Jaik käve Toronton
  •  
  • Võromaa päiv Tal’nan
  • Elo
     
  • Koolilõpõtaja mitmõst Võromaa nukast
  •  
  • Lehekuu oll’ Võromaal laadukuu: peeti vanno ja vahtsit laatõ
  •  
  • Urbanus pästse vihma käest
  •  
  • Uibu pistü aia ja tugi ala säädi!
  • Märgotus
     
  • Keväjä ja «Mino Võromaa» tulõk tege rõõmu
  • Perämäne külg
     
     
    Uma Leht levis Eesti Posti õkvapostitusõga vanal Võromaal ja Setomaal (Võro maakund, Põlva maakund (va Ahja, Vastse-Kuuste vald ja Maaritsa side), Karula, Taheva vald ja Tõllistõ valla lõunanukk Valga maakunnast, Puul Miiksi valda Tarto maakunnast). 
      
      
    Uma Lehe tel´mine 
      
    Umma Lehte saa telli

    • e-kiräga (info@umaleht.ee)

    • vai kõlistõn 78 22 221

    • egäst postkontorist ütskõik määndsen Eesti nukan. Telmisenummõr om 00917.

    Telmine mass:

    6 kuud – 6 €
    7 kuud – 7 €
    8 kuud – 8 €
    9 kuud – 9 €
    10 kuud – 10 €
    11 kuud – 11 €
    12 kuud – 12 €


    Umma Lehte saa osta

    Võromaal ja Setomaal puutõst-putkadõst.
    Talnast Ateena raamadupoodist (Roosikrantsi 6)
    Tarto pääpostkontorist
    Seto Talomuuseumist Verskah
    Karula Rahvuspargist
    Uma Lehe toimõndusõst (Tartu 48, Võru)
     
     
     
    Uma Internetin
     
    Võro-Eesti
    sõnaraamat!!!
      
     Uma Lehe sõbõr!