Nummõr' 57
Põimukuu 17. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vana-ao päiv Vahtsõliinah
 •  
 • Mahhevorstõ piät viil uutma
 •  
 • Latsilõ näüdäti taloello ja luudust
 •  
 • Taivavahtja Krabil
 • Elo
   
 • Suvõülikuul' - oppus ja lust'
 • Märgotus
   
 • Tarkus, tarvilinõ vara?*
 •  
 • Kõo Ants: kõnõlõminõ tull' katõ päävägä tagasi!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Taivavahtja Krabil
   
  Kolmapääväst iilätseni käve Krabil IX üle-eestiline astronoomiahuviliidsi kokkotulõk'.

  Pääkõrraldaja Jaaniste Helle ütel', et kokkotulõkil oll' kats' päämist teemat: Perseusõ täht'kujust tulõvidõ meteuurõ ehk sadavidõ tähti vaht'minõ ja 30 aastakka ärkäkit massi teema tulõkist astrofüüsikalõ.

  Edimädsenä ilman kirot' tuust as'ast Võromaa juuriga eesti tähetark Einasto Jaan. No oll' Einasto ka Krabil ja pidi ettõkandõ nättäväst ja nägemädä ainõst.

  Viigi Tõnu jutust tull' vällä, et Pluuto tulõ õigidõ hod'otähti (planeete) nimekiräst maha tõmmada – säändsit planeedikeisi või Pluuto tsõõri pääl olla kümnit ku mitte satu.

  Sadavidõ tähti vaht'minõ käü nii, et inemine pand lämmält rõivilõ, roni magamiskotti, sällütäs maa pääl ja lugõ, mitu tähte tunnin satas, tuu tähendäs – mitu meteuuri üle taiva tsähväs. Taivast vahiti Krabil ka teleskuupõga. Tähetarga olli Võrumaa üütaivaga väega rahul. «Sääne tunnõ, nigu olõssi kongi lõunamaal,» ütel' Jaaniste Helle.

  Tuu jaos, et sadavit tähti lukõ vai hannaga tähte avasta, ei piä välläopnu tähetark olõma. Küll es olõ Jaaniste Helle sukugi rahu tuuga, et Eesti kuulõn piaaaigu ei opatagi ettenättüt tähetiidüse kursust. Ka seol kokkotulõkil es käü üttegi luudustiidüisi oppajat Võrumaalt. Kokkotulõki saast osavõtjast suur' osa olli koolilatsõ Tal'nast ja Tartost. Loengidõ ja taivavaht'misõ vahel käüti ka bussiga Rõugõ kihlkunda pite.

  Saarõ Evar
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Nakkami noidõ inemiisi jälgi ajama, kiä massõ ei massa, a mi andmidõ perrä tüül käävä!

  Lasva vallavanõmb Nassari Ülo lupa, et timä vallan lätt elo karmis (Maaleht)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!