Nummõr' 129
Lehekuu 22. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mino Võromaal oll’ juubõl
 • Uudissõ
   
 • Räpinäl kõnõldi ummist asjust
 •  
 • Peetäs Vahtra Jaani 125. sünnü-aastapäivä
 •  
 • Eesti jämmüselt tõne tamm tetti võsust puhtas
 • Elo
   
 • Sõajumala omma väläh!
 •  
 • Võro pensionääre pääväkeskus om umas võet
 • Märgotus
   
 • Mõtsa rao õigõl aol!
 •  
 • Barkalaja Anzori: umakultuur või olla egäl väikul rühmäl!
 • Nõsõs/Vaos
  Aholämmi
  Vällämaalt
  Perämäne külg
   
   
  Raamat seto kirjost
    
   
    
  Vanaaigsõ seto käsitüü üts umaperäne osa, seto kirotus (tikand), joud’ raamatuhe.

  Obinitsa koolih eloaig tütärlatsi käsitüüd opanu Riitsaarõ Raili pand’ kokko raamadu, kos aoluulidsõ ülekaemisõga kõrvuisi om kirjämise oppus.

  Raamadu jaos om ka üles pildistet seto kirotuisi muusõumõst ja seo ilma aigu tettüisist töiest.

  Raamadu om kujondanu Lauridsa Piitre ja vällä andnu Seto Ateljee Galerii.

  Raamadu «Seto tikand» kaejadsi omma üteh seto kirotuisi välläpanõkiga riidi, 25. lehekuu pääväl kell 17 Obinitsah galeriih Hal’as Kunn.

  UL
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!