Nummõr' 129
Lehekuu 22. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mino Võromaal oll’ juubõl
 • Uudissõ
   
 • Räpinäl kõnõldi ummist asjust
 •  
 • Peetäs Vahtra Jaani 125. sünnü-aastapäivä
 •  
 • Eesti jämmüselt tõne tamm tetti võsust puhtas
 • Elo
   
 • Sõajumala omma väläh!
 •  
 • Võro pensionääre pääväkeskus om umas võet
 • Märgotus
   
 • Mõtsa rao õigõl aol!
 •  
 • Barkalaja Anzori: umakultuur või olla egäl väikul rühmäl!
 • Nõsõs/Vaos
  Aholämmi
  Vällämaalt
  Perämäne külg
   
   
  Võro pensionääre pääväkeskus om umas võet
   
  Valpri Liina
    
   
  Võro pensionääre tandsmise himo om nii suur, et ku mõnõl jala inämb häste ei kanna, sis lüvväs üten «toolitandsuga». 
    
  Ku pensionääre pääväkeskus oll’ üleminevaasta Võron ussõ valla tennü, tull’juhataja Breidaksi Eve mano üts võrolanõ. «Ti piäti iks võro kiilt kah mõistma, muido mi umas ei võta!» ütel’ tä. «Noh, ma olõ esi Räpinäst peri,» ütel’ Eve säändse nõudmisõ pääle.

  Taad jutuajamist tulõt’ Breidaksi Eve miilde minevä nädäli, ku mi pääväkeskusõn juttu aimi. Timä meelest om pääväkeskus umas võet külh. Kõgõ tähtsamb om ütine miil ja kiil löüdä, arvas’ juhataja.

  Pääväkeskusõ siiva all käü kuun 12 huvitsõõri. Kõgõ rohkõmb om laulu- ja tandsutsõõrõ, a viil saa võimõlda, kokakunsti pruumi, joogat ja käsitüüd tetä.

  Segäkuur Videvik ja klubi Hõbedane Juus üten ummi tsõõrõga omma no kultuurimaja Kannel alt kolinu pääväkeskustõ. A ummi pitõ tegevä «hõpõhiusõ» iks Kandlõn edesi, selle et sääl om rohkõmb ruumi.

  Breidaksi Eve kitt tsõõrijuhtõ, kiä küländ väiku tüütasu iist umma tüüd tegevä.

  A Rammuli Pauline juhõndas seltskunnalauljit, Haljendi Piret kokandusõ huviliidsi, Heinvee Aino tervüsevõimlõjit ja Võrgu Erlich pidotandsutsõõrin Kannapööre käüjit peris ilma rahalda.

  Pääväkeskusõga om väega hää kuuntüü oppajidõ seldsil Astra ja kaubabaasi pensionäärel.

  Puutri meelütäs

  Pääle tsõõrõn käümise võiva inemise pääväkeskustõ tulla lehti lugõma, televiisorit kaema ja puutrit pruukma. «Mõni õnnõ puutri peräst tulõgi,» ütel’ Eve.

  Pääväkeskusõn omma üllen ka peele ja kudajit jakkus. Parhilla tegevä ruumi rõõmsas Perve Viivi ilosa akvarellmaali Võrumaa maastigõst. Noid pilte saa osta kah.

  Viil või pääväkeskusõn laskõ koopjit tetä, dušši pruuki ja saali renti.

  Pääväkeskust pidä üleväl Võru liinavalitsus. Liina eelarvõst om seo aastak annõt 278 650 kruuni, tsõõrõ tüü edendämises lubati anda viil 35 000 kruuni. Nigu no kombõs, kirotõdas projektõ. Nii sai pääväkeskus segäkoorilõ Videvik rahha hasartmassumängu nõvvukogu käest.

  «Väega pall’o avit’ meid ka sotsiaalministeeriumi annõt raha 300 000 kruuni. Tuu raha iist saimi saalilõ voldik-vahesaina, nii et saalin või toimõnda kõrraga rohkõmb tsõõrõ ku üts. Saimi mano ka pernaasõ ammõdikotusõ, pernaanõ om meil Nurga Jelena,» kitt’ Breidaksi Eve.

  Küsse, kas pensionäri mõnõ mõttõga omma esi kah vällä tulnu.

  «Vahel tulõ jah mõnõl inemisel huvitav mõtõ, sis proomimi jäl projekti kirota. Niimuudu sai siidimaali kursus tettüs. Algusõn oll’ kahtlõjitki, kas midägi vällä tulõ. Pelksimi, et ossavõtjit jääs veitüs. A ku ilosa salli valmis saiva, osti mõnõ huvilidsõ värve manogi. Nii naas’ miildüma. Ja pall’odõ sallimeistride sugulasõ, sõbra ja tutva sai jõuluvana kotist ilosa salli,» kõnõl’ Eve.

  Tuu, et Eve hindä seenioritandsu tsõõr Mõnusad Memmed ja seltskunnalaulutsõõr ütitsit hällüpäivi pidävä, om ka pensionääre hindä iistvõtminõ.

  Tahtva hinnäst näüdädä

  Kevväi om käen ja pensionääri tahtva majast vällä saia. Lehekuu 12. pääväl sai nätä edimäst seenioritandsupitu Kandlõ aian.

  Tandsupäiv sai tettüs tenü kolmõlõ tragilõ naasõlõ: Breidaksi Evele, klubi Hõbedane Juus tandsujuhilõ Matsini Tiiulõ ja tuu klubi presidendile Kungla Erele. Tandsjit oll’ Võrust, Antslast, Missost, Kurõnurmõst. Kõgõ kavvõmba tulõja olli Tal’nast Pelguliina liinaosast iinotsan seenioritandsu koolitaja Saarõ Eve-Mallega, kiä om Võrust peri ja ütel’ uma tervitusõ edesi puhtan võru keelen.

  Oll’ tsärre tandsupäiv, kon tandsu lüüdi lava iin põrmandu pääl ni tuulõ pääl istõn.

  Viil tull’ juttu kuuntüüst Tal’na, Põlva ja Räpinä pensionäärega. Kolmapäävä, 23. lehekuu pääväl om Võrol kokkusaaminõ Mustamäe pensionäärega, nätäl ildampa Videvigu kooril Viimsi pensionäärega.

  Videvik ja Mõnusad Memmed olli külälise Põlvan pensionääre keväjäpidun. Minevä nädäli lõpun tutvust’ klubi Hõbedane Juus Okasroosikõsõ latsiaian vana ao mängõ.
  Võru maakunna memme-taadi pidu tulõ 9. piimäkuu pääväl (9.06) Osula Harjumäel, päiv ildampa (10.06) om Lõuna-Eesti memme-taadi pidu Valga maakunnan Taageperan.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!