Nummõr' 128
Lehekuu 8. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiränigu käve Võrol
 • Uudissõ
   
 • Suurõtii-muusõum näütäs tii-märke
 •  
 • Keväjälaada tulõkil
 •  
 • Viis põlvkunda – andkõ hindäst teedä!
 •  
 • Luudusõ-viktoriin koolilatsilõ
 •  
 • Setodõl vahtsõnõ Peko Helü
 • Elo
   
 • Kohvilavvan Ansipi ämmäga
 •  
 • Latsõ joonisti ja loi Haanimaa legendi
 • Märgotus
   
 • Kõosaarõ Kersti: elo om tennü inemise säändses, nigu nä omma
 •  
 • Keväjäne luudusõjutt
 • Ilma-asi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Latsõ joonisti ja loi Haanimaa legendi
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
      
   
   
  Haani koolilatsõ loi ette Haanimaa legendi. Samal aol vaheti haani­mehe pilte, pillimehe mänge legendijuppõ vaihõlõ pilli. Kunstnik Margna Epp and’ latsilõ tsehkendämise man nõvvo. 
      
  Minevä riidi loi Haani kooli latsõ kooli spordisaalin ette Haanimaa legendi, säälsaman sai nätä ka legendi perrä maalituid pilte, miä olli tennü Misso, Rõugõ ja Haani kooli latsõ.

  «Tegemist om Haanimaa legendi ettenäütämisega ja tutvustamisõga latsilõ, oppajilõ ja kõigilõ küläliisile, kiä tundva huvvi Haanimaa aoluu, kombidõ ja tegemiisi vasta,» ütel’ Haani kooli direktri Veeroja Urmas.

  Haanimaa legend om Haanimiihi nõvvokua kirja pant lugu tuust, määne elo om kunagi Haanimaal olnu, kuimuudu tä om edesi lännü ja kohe täämbädse pääväni vällä jõutu om.

  A tegemist olõ-i õnnõ kirjapant tekstiga, legend om kunstnik Margna Epul ka puuplankõ pääle üles joonistõt.

  Nii, nigu legendi kirotõdas kõikaig mano, nii tege Epp mano ka pilte. A legendi es joonista üles Epp ütsindä: timä nõvvuandmisõl tei tuud ka latsõ Misso koolist, Rõugõ koolist, Haani koolist.

  Pilte välläpandminõ Haani kooli saali käve üten Haanimaa legendi ettelugõmisõga. Tuud tei Haani kooli latsõ. Samal aol vaheti Haanimiihi nõvvokua mehe pilte, nii oll’ õkva ka pildi pääl nätä, mis asjust legend kõnõlõs.

  Vahepääl mängiti kannõld ja lõõtsa, tuud tei lõõtsamiis Noormaa Tarmo ja «mõtsatöll» Õunapuu Lauri.

  Haanimiis Vodi Alvar nimetäs legendi ettelugõmist, tuu mano pilte näütämist ja muusiga mängmist paikuskuntsis, eesti keelen olnu tuu nimi installatsioon. Latsi maalidu pildi pandas ildampa üles Munamäe torni.

  A miä õigõhe om Haanimiihi nõvvokoda? Haani miis Hollo Agu kost’ tuupääle niimuudu: «Tuu om sääne seltskund, kiä om hinnäst kokko võtnu ja naanu otsma ummi vannu juuri ja pruuvnu mõtlõmist tuu suunah arõnda, et vanno tarkuisi eloh hoita ja noid ka latsilõ edesi anda.»

  Mõtõ näüdädä Haanimaa legendi ka pilte pääl omgi ütitsil nõvvopidämiisil vällä märgit. «Mi, haanimehe, piämi säändsit käräjit egä täüskuu. Ja säält om tulnu mõtõ, et kuigimuudu piäs legendi ka laembalt jäädvustama, niimuudu saa hindä olõmist ka välläpoolõ näüdädä,» selet’ Hollo Agu.

  Legend’ Haanimaast ja ilmasambast (kolmas jago) 
    
  ...Olõ-õs viil maad, es merd. Oll’ ynnõ taivas ja taiva all ijä ja pall’ o lummõ. Sys naas’ ijä sulama. Sulli ni sulli ku tekkü järv’. Järv’ kasvi yks suurõmbas ja suurõmbas ja vett sai yks rohkõmb ja rohkõmb. Kostki tull’ üt’s kiurukõnõ. Tuu kiurukõnõ oidu yks ütele poolõ ja tõõsõlõ poolõ, otsõ kotust uma pesä jaos, otsõ kotust, kohe pessä tetäq ja munaq luvvaq. Otsõ ja otsõ, a lövvä-äs kostkiq. Äkki tuu kiurukõnõ tsukõldu ni tõi põh’ast nokitävve maad vällä. Tuu maa naas’ kasuma ja kasvi ja kasvi kuq kasvi peris mäes. Tuud mäke kutsutas noq Suurõs Munamäes. A tuu maa nõssi yks edesi ja edesi ja säält sai alostusõ maa, miä parhillaq tiidäs kuq Haanimaa, ja perähn viil Võromaa ja Setomaa ja Mulgimaa ja Tartomaa ja viil pall’o tõisi maid. Minnei ijä yks kulut’ taad maad ja kuh’as’ kokko ja lei jälq lakja, sulamisviiq oheq orgõ, aiq nuid lajõmbas ja süvembäs. Ja tuu järv’ kasvi ilmadu suurõs ja lahot’ ärq ijä ja maa. Ja sinnäq maa pääle tekkü tundru...

  Kokko säädnüq
  Haanimiihhi nõvvokoda
  kirja pandnuq Vodi Alvar

  Kiräviis kirotaja tahtmisõ perrä

   
  Mis sa arvat? 
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!