Nummõr' 128
Lehekuu 8. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiränigu käve Võrol
 • Uudissõ
   
 • Suurõtii-muusõum näütäs tii-märke
 •  
 • Keväjälaada tulõkil
 •  
 • Viis põlvkunda – andkõ hindäst teedä!
 •  
 • Luudusõ-viktoriin koolilatsilõ
 •  
 • Setodõl vahtsõnõ Peko Helü
 • Elo
   
 • Kohvilavvan Ansipi ämmäga
 •  
 • Latsõ joonisti ja loi Haanimaa legendi
 • Märgotus
   
 • Kõosaarõ Kersti: elo om tennü inemise säändses, nigu nä omma
 •  
 • Keväjäne luudusõjutt
 • Ilma-asi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Keväjälaada tulõkil
   
  Kevväi om käen ja Võromaal naatas lehekuun iks keväjäidsi laatu pidämä. Timahava tege otsa valla Sännä laat, tuu tulõ puulpäävä, 12. lehekuu pääväl.

  Sännä laat om seokõrd kümnes ja tuuperäst kõrraldas laadu vidäjä Sännä mõisakeskus laadu pääl edimäst kõrda suurõ pullõ näütüs-oksjoni.

  Eesti tõvvoeläjäkasvatajidõ ühistü näütäs ja pand inämbpakmisõlõ mitund sorti pullõ: 13-15 kuu vannuidsi eläjit, sõs viil 4-8-aastaidsi esierälidselt suurõ väärtüsega pullõ, midä eläjäkasvataja umavaihõl vahetasõ.

  Pullõ tuvvas Sännäle eski vällämaalt. Müvväs ka pullõ jaos mõtõlduid aidu ja süütä.

  19. lehekuu pääväl tulõ keväjälaat Varstun ja 26. lehekuul Kanepin.

  26. lehekuul kõrraldas Tilsi nuurikeskus Tilsi kooli moro pääl ka Laheda lustligu laadupäävä. Paiga pääle omma kutsudu esinejä, mõisapargin tetäs väikene matk jne.

  27. lehekuu pääväl peetäs Võrol Keriguplatsi laata. Tuu om uma ja hää kraami laat, kohe omma oodõdu esitettü kauba, eläjide, kasvõ ja muu säändse müüjä. Pulstikaupmiihi tuu laadu pääl nätä ei saa.

  UL

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!