Nummõr' 57
Põimukuu 17. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Vana-ao päiv Vahtsõliinah
 •  
 • Mahhevorstõ piät viil uutma
 •  
 • Latsilõ näüdäti taloello ja luudust
 •  
 • Taivavahtja Krabil
 • Elo
   
 • Suvõülikuul' - oppus ja lust'
 • Märgotus
   
 • Tarkus, tarvilinõ vara?*
 •  
 • Kõo Ants: kõnõlõminõ tull' katõ päävägä tagasi!
 • Kirä
  Kagahii
  Perämäne külg
   
   
   
  Ilm
   
  Veidü vihma ja hallaohtu
   
   
    
  Bergmanni Karl, ilmavana
   
  Prõlla, noorõkuu ümbre või tulla mõnõl puul piksevihma. Päält nuurtkuud piäs minemä jaihõmbas, üüse või olla mõnõl puul nõrka halla.

  Ilm või püssü ilma vihmalda. Pärtüspääväst (24.08) nikani ku kuu lõpuni piäs olõma parralt lämmi. Mõnõl puul tulõ vihma ja pikset, selgil öil või olla halla. Tuulõ umma külmä.

  Põimukuun satas puulil päivil, poolõ päävä omma kuiva. A vihma ei tulõ väega pall'u.
   
   
  Ilm suuren ilman
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Nakkami noidõ inemiisi jälgi ajama, kiä massõ ei massa, a mi andmidõ perrä tüül käävä!

  Lasva vallavanõmb Nassari Ülo lupa, et timä vallan lätt elo karmis (Maaleht)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!