Nummõr' 128
Lehekuu 8. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiränigu käve Võrol
 • Uudissõ
   
 • Suurõtii-muusõum näütäs tii-märke
 •  
 • Keväjälaada tulõkil
 •  
 • Viis põlvkunda – andkõ hindäst teedä!
 •  
 • Luudusõ-viktoriin koolilatsilõ
 •  
 • Setodõl vahtsõnõ Peko Helü
 • Elo
   
 • Kohvilavvan Ansipi ämmäga
 •  
 • Latsõ joonisti ja loi Haanimaa legendi
 • Märgotus
   
 • Kõosaarõ Kersti: elo om tennü inemise säändses, nigu nä omma
 •  
 • Keväjäne luudusõjutt
 • Ilma-asi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Suurõtiimuusõum näütäs tii-märke
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
    
   
  Rikas Rain näütäs, määndsit märke või vahtsõl näütüsel nätä. 
    
  19. lehekuu pääväl alostas Eesti suurõtiimuusõum Varbusõl umma timahava-suvist huuaigu postijaama pääväga. Valla tetäs näütüs tiimärgest ja näüdätäs Gorki autotehasõn tettüisi massinit.

  Muusõumi suvinõ huuaig alostas kül jo 15. lehekuu pääväl, a pido ja uhkõ huuao vallategemine om 19. lehekuul.

  «Küllä tulõva Tarto ja Võro vanaautomehe, kiä näütäse kõkkõ, mis om Vinnemaal Gorki autotehasõh tettü,» kõnõl’ üritüsest muusõumi päävarahoitja Rikas Rain. Timä sõnno perrä näüdätäs tuul pääväl sõiduautit ja veoautit, suurõmba huvilidsõ saava sõita mõnõ Gorki autotehasõ autoga, näütüses Tšaikaga.

  Viil näütäse ummi imetrikke füüsigamehe ja jalgrattasõitja.Latsilõ om meisterdämistüüd, tetäs jalgratta-vigurisõitu, opitas liikmist.

  Timahavasuvinõ näütüs tulõ egäsugutsist tiimärgest, nimes om Teede tähestik. Sääl omma liikmismärgi ja nuu märgi, mis teie pääl aigõ algusõst olli olnu. Juttu om inemise käe- ja jalajälest kooni täämbädse päävä märkeni vällä. Päämidselt näüdätäs plekist vai puust märke, a nätä saa ka kivist verstä- ja kilomeetripostõ.

  Muidogi saa tan kaia ka püsünäütüst. Muusõumin käü küländ pall’o huviliidsi: 2006. aastagal käve kokko paarkümmend tuhat inemist. Inämb käüdäs sis, ku omma hää ilma.

  Talvõl korjas muusõum varandust, sääd tuud kõrda ja valmistas ette vahtsit näütüisi ja latsiüritüisi, et suvõl suurt rahvahulka vasta võtta. Seo talv tetti latsilõ vahtsõnõ tarõ, kos saa mängi, oppi ja joonista.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!