Nummõr' 128
Lehekuu 8. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kiränigu käve Võrol
 • Uudissõ
   
 • Suurõtii-muusõum näütäs tii-märke
 •  
 • Keväjälaada tulõkil
 •  
 • Viis põlvkunda – andkõ hindäst teedä!
 •  
 • Luudusõ-viktoriin koolilatsilõ
 •  
 • Setodõl vahtsõnõ Peko Helü
 • Elo
   
 • Kohvilavvan Ansipi ämmäga
 •  
 • Latsõ joonisti ja loi Haanimaa legendi
 • Märgotus
   
 • Kõosaarõ Kersti: elo om tennü inemise säändses, nigu nä omma
 •  
 • Keväjäne luudusõjutt
 • Ilma-asi
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Kiränigu käve Võrol
   
  Rahmani Jan
  info@umaleht.ee
        
   
   
   
  Kirämiis Krulli Hasso (kirivä kampsiga) üten soomõ-võro-eestikeelidse raamadu Jatulintarha/Hussaid/Kiviring kujondaja Lauritsa Piitre ja tõlkjidõ Oittineni Hannu ja Ojari Triinuga. Seto, võro ja tarto kuraas: kiränigu Merca (kural), Kauksi Ülle ja Mülleri Sass. Kirämiis ja tõlkja Valtoni Arvo, festivaali patroon. 
        
  Tarto rahvusvaihõlinõ kirändüsfestivaal Prima Vista kolisi timahava ütes pääväs Võrolõ: seo pühäpäävä näüdäti vahtsit raamatit, kõnõldi võro kirändüsest ja kiränigest, loeti ette ja mängiti tiatritükke ja panti kiränigu laulma.

  Alostusõs näüdäti vahtsõt Võromaa kiränige galeriid Internetin ja Krulli Hasso kolmõkeelist luulõkoko, mink päälkiri võro keelen «Hussaid».

  Edesi kullõldi Võro Tiatriateljee esitüsen Kõivu Madisõ tükkü «Castrozza», midä rahvalõ ette loeti. Tükk jõud lava pääle suvõ lõpun, põimukuun.

  Päävä tähtsämbäs arotusõs oll’ tsõõriklaud võro kirändüsest. Külälises oll’ Valtoni Arvo, kiä kõnõl’ soomõ-ugri luulõst ja nimmas’ sääl seen är ka võro keelen kirotõdu.

  Võro kirändüse täämbädse päävä üle aroti Contra, Ruitlanõ, Kauksi Ülle, Merca ja tõõsõ. Kõgõ rohkõmb kõnõldi võro kuraasist.

  Kirändüspäävä ja festivaali lõpõt’ laulvidõ kiränige kontsõrt.

  Mis sa arvat?
   
   
  JUHTKIRI
   
  Tal’nan olõki-s nii hirmus
   
  Minevä riidi pidi käümä Tal’nan. Pelksi sinnä minnä – är olli hirmutõdu noist piltest, miä telekan ja aolehtin. Riidi õdak kah, mul vaia ildadsõl aol vannaliina ja keskliina piten kävvü – ku tuu pääle mõtli, tull’ peris hirm pääle. Egäs juhus võti dokustaadi ligi: äkki kiäki küsüs.

  A Tal’nan oll’ küländ rahulik. Käve är Tõnismäel, selle et raamadukogo mano oll’ asja. Tõnismäe lähküle oll’ kogonõnu hulga rahvast, a tuu es olõ tuu, midä ma pelksi, sääl oll’ hoobis autoralli. Ku ma mäest alla Vabahusõ platsi pääle jõudsõ, naksi pääle kõva paugu. Kai sinnäpoolõ ja näi, et lastas rakette. Rallietapp naas’ vist ammõtligult pääle.

  Tuu paugutaminõ oll’ ka perämäne kõrd, ku hirmu tundsõ. Edesi läts’ kõik rahuligult. Ümbretsõõri oll’ kuulda pall’o soomõ, inglüse, vinne ja eesti kiilt, a inemise olli rahuligu ja naarudsõ. Tuust, et nädäli iist tan kõvva laamõndõdu om, anni märki õnnõ vineeriga kinnilüüdü aknõ, inämbüsele «Oleme avatud» pääle kirotõt.

  Tal’na inemise arvssi esi, et vast tulõ-i ka suurõmbat lahkmist ütsändäl lehekuul. Mitu inemist arvssi, et vast Hummogu-Virumaal midägi tulõ, a Tal’nan hoit politsei asjul kõvva silmä pääl.

  Ja politseid oll’ tõtõst pall’o nätä. Käve nelä-viiekeisi ümbre ja niimuudu, et kõrraga võidsõ nätä õks mitund patrulli. Politseimehe naarati kah ja es paistu kur’a.

  Loodami, et asi lätki küländ rahuligult ja et pääle ütsändät lehekuu päivä politseimehe kodo tagasi saadõtas. Muial Eestin om näid viimädse nädäli jo väega harva nätä, a kõrd taht õks silmä pääl hoitmist.

  Rahmani Jan

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!