Nummõr' 127
Mahlakuu 24. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Poiskõsõ olli Adsoni-võistlusõ parõmba
 • Uudissõ
   
 • Võro liina kõgõ suurõmba kooli mano tahetas kasiino tetä
 •  
 • Nädälivahetusõl peeti Mooste mõisan 8. eesti rahvamuusiga- tüütlüisi festivali.
 •  
 • Tetäs raamat Võromaa süükest
 •  
 • uud4
 • Elo
   
 • Hüvvä reisi, bussijuht Jüri!
 •  
 • Räpinäl saa oppi mitmõsugumast käsitüüd
 • Märgotus
   
 • Jänese Laine: kultuurilist rikkust om Eestin umajago!
 •  
 • Norramaal kveene man
 • Esimuudu
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Hää sõna om rohos
   
  Mullõ omma tohtrõ pall’o hääd tennü. Nä uursõva minno, löüdsevä halva as’a ja lõiksiva tuu är. Mullõ anti keemiät ja rohtõ. Nii sai ma pall’o aigu ellä. Roho lõppiva otsa, a mul oll’ nii rassõ tohtrõ mano minnä. Illos suvi ja süküs sai otsa, jo tulli jõulu ligembäle. Võti hinnäst kokko, avitaja oll’ ka umast käest võtta. Tohtri Siiri oll’ nii hää, tä uursõ minno egäst paigast ja lasksõ pruuvõ tetä. Tä kõnõl’ nii ilostõ, opas’, kuis ruuhi võtta ja hinnäst ravvi. Kõik õe olli väega hääkese. Mul oll’ väega hää miil, hää sõna ravi kah. Magasi häste.Suurõ, suurõ tenosõna tohtrõlõ.

  Ilme (78) Võrolt
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Kos mi sõs elä?
   
  Kõnõldas jo, et kiräsaatmisõ hinda tulõ nõsta. Postimiis kirot’, et Euroopa Liit nõud hinna nõstmist.

  Tuuga tulõ mullõ miilde 1952. aastak. Sugulaisi pere oll’ 1941. aastagal külmäle maalõ saadõtu. 1952. aastagal sai tütär Lea tagasi Eestihte. Mõnõ ao elli tä mi perreh.

  Seimi, söögi mano iks kruus piimä kah. Lea es juu. Mu esä kässe iks juvva. Lea kostsõ tuu pääle: «Või-i juvva, selle et Stalin ei lupa!»

  Mäletäjä
  (kirotaja omma toimõndusõlõ teedä)
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!