Nummõr' 127
Mahlakuu 24. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Poiskõsõ olli Adsoni-võistlusõ parõmba
 • Uudissõ
   
 • Võro liina kõgõ suurõmba kooli mano tahetas kasiino tetä
 •  
 • Nädälivahetusõl peeti Mooste mõisan 8. eesti rahvamuusiga- tüütlüisi festivali.
 •  
 • Tetäs raamat Võromaa süükest
 •  
 • uud4
 • Elo
   
 • Hüvvä reisi, bussijuht Jüri!
 •  
 • Räpinäl saa oppi mitmõsugumast käsitüüd
 • Märgotus
   
 • Jänese Laine: kultuurilist rikkust om Eestin umajago!
 •  
 • Norramaal kveene man
 • Esimuudu
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Tetäs raamat Võromaa süükest
   
   
  Võro instituudin naatas kokko pandma mikandi vana-aoliidsi süüke retseptiraamatut. «Kukki Eesti söögiretsepte raamatit om jo mitu tükkü vällä ant, tulõ-i säält häste vällä, määne süük siistkandist vai Lõuna-Eestist peri om,» ütel’ instituudi projektijuht Ojari Triinu.

  Et Võromaa pernaisil umast söögist inämb tiidmist olõssi, selle tahetaski sääne raamat tetä. Sinnä pandas sisse nii egäpäävä- ku pidosüüke, nii soolatsidõ ku magõhidõ süüke retsepte.

  Api saias ka Võromaa taloliidu inemiisi käest, kiä omma joba innembi retsepte kor’anu, vannu süüke tennü ja pildistänü.

  Raamadu tegijä uutva, et Võromaa inemise saatnu ka ummi tiidmiisi söögitegemisest, -kombist ja süükest. Retsepti tohe-i olla kostki raamatust maha kirotõdu. Kirota või ka tuust, midä ti perren hariligult süvväs.

  Retsepti ja muu teedüs pallõldas saata Ojari Triinulõ Võro instituuti: triinu.ojar@wi.werro.ee vai Tartu 48, 65609 Võro.

  UL
   
  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!