Nummõr' 127
Mahlakuu 24. päiv 2007
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Poiskõsõ olli Adsoni-võistlusõ parõmba
 • Uudissõ
   
 • Võro liina kõgõ suurõmba kooli mano tahetas kasiino tetä
 •  
 • Nädälivahetusõl peeti Mooste mõisan 8. eesti rahvamuusiga- tüütlüisi festivali.
 •  
 • Tetäs raamat Võromaa süükest
 •  
 • uud4
 • Elo
   
 • Hüvvä reisi, bussijuht Jüri!
 •  
 • Räpinäl saa oppi mitmõsugumast käsitüüd
 • Märgotus
   
 • Jänese Laine: kultuurilist rikkust om Eestin umajago!
 •  
 • Norramaal kveene man
 • Esimuudu
  Kirä
  Perämäne külg
   
   
  Võro liina kõgõ suurõmba kooli mano tahetas kasiino tetä
   
  Nutovi Mirjam
   
   
  Kasiinofirma ots jo aolehekuulutusõ kaudu Võrolõ vahtsõ kasiino jaos tüüliisi, kuigi olõ-i viil kimmäs, kas liinavalitsus lupa Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi lähküle kasiino tetä.

  Minevä kuu lõpun sai Võro liinavalitsus kasiinofirma käest palvõpaprõ (taotlusõ) tetä uma mängusaali vahtsõhe Maxima puuti, midä parhilla ehitedäs Korõli oja viirde Kreutzwaldi kooli ja spordihalli lähküle. «Meile om 29. urbõkuu pääväl tulnu palvõpapõr, et sinnä ruumõhe tahõtas kasiino tetä,» selet’ Võro liinavalitsusõ avaligõ suhtidõ as’atundja Ruusa Keiu. «A tuu om lihtsäle taotlusvorm, kiäki olõ-i otsust viil tennü,» ütel’ tä minevä nädäli lõpun.

  «Säändse otsusõ võetas vasta liinavalitsusõ kuunolõkil, a kimmäs om tuu, et kõgõ parõmb kotus taa kasiino jaos olõ-i,» löüd’ vahtsõnõ Võro liinapää Kõosaarõ Kersti.

  Uma Lehe teedä arot’ liinavalitsus tuud kasiinotaotlust eelä, lehe trükmise aos olõ-s viil teedä, kas luba anti vai es anda.

  Egäl juhul taha-i Võro Kreutzwaldi kuul kasiinot nii kooli lähküle. «Mi olõmi säändse as’a vasta,» oll’ Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi oppõalajuhataja Tammo Eha kimmäs. «Niigi om täämbädse ao nuuril väega pall’o tuud, miä näid koolist kavvõmbalõ kuts. Vannusõpiirdmine loe-i, mi taha-i tuud kah, et lõbumaja mi kooli kõrval olõsi, olkõ pääle, et mi latsõ sinnä ei läässi. Ma tahasi väega luuta, et liinavalitsus vai volikogo märgotasõ nigu väärikas inemine märgotas säändsel puhul. Ma looda, et nä jääse umilõ sündsile põhimõttilõ kimmäs, a ku seo nii olõ-i, sis tulõ tõtõstõ kässi laota.»

  Mille kasiino nii kimmähe jo inne liinavalitsusõ otsust tüüliisi ots? «Tüütäjide otsmisõ tüüprotsõss om väega pikäaolinõ teemä. Eski ku mi tuud kasiinot Võrol valla ei tii, ei tähendä tuu tuud, et meil tüüjõudu vaia olõ-i,» ütel’ CityCasino päädirektri Juuli Eno. Juul ütel’, et tä julgu-i viil kimmäst vastust anda, mis aol nä uma mängopõrgo ussõ valla tegevä, ku ka liinavalitsus lupa kooli man kasiinot pitä.

  Kasiino arvas, et õnnõmänge mängijt piäs Võrol jakkuma: «Usumi, et Võro om küländ hää potõntsiaaliga kotus, tuuperäst plaanimi automaadisaali valla tegemist,» ütel’ kasiino tegemise soovi kotsilõ CityCasino turundusjuht Tiiveli Elli. Parhilla om CityCasinol Eestin kokko 20 kasiinot: 18 Talinan, üts Pärnun, üts Narvan ja üts Jõhvin.

  «Ma külh kooli kõrvalõ kasiinot tetä es lubanu, viina- ja suidsupuuti kah mitte,» ütel’ uma saisukotussõ Põlva liinapää Tammõ Tarmo. «Eski säädüs and võimalusõ mitte anda lupa, ku säändsit asutuisi tahõtas kooli vai latsiaia lähkül vallalõ tetä.»

  Ummõhtõgi päse-i ka Põlva liin kasiinost: Tammõ Tarmo teedä plaanitas seo suvi Põlva vana söökla krundi pääle kasiinot ehitämä naada.

  Mis sa arvat?
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!
    
   Uma Lehe sõbõr!